Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku
Sústredenie Pikofyzu, zima 2020
Sústredenie Pikofyzu, zima 2019
Sústredenie Pikofyzu, leto 2018
Sústredenie Pikofyzu, zima 2018
Sústredenie Pikofyzu, leto 2017
Sústredenie Pikofyzu, zima 2017
Sústredenie Pikofyzu, leto 2016
Sústredenie Pikofyzu, zima 2016
Sústredenie Pikofyzu, leto 2015
Sústredenie Pikofyzu, zima 2015
Sústredenie PIKOFYZu, leto 2014
Sústredenie PIKOFYZu, zima 2014
Sústredenie PIKOFYZu, leto 2013
Sústredenie Pikofyzu, zima 2013
Sústredenie Pikofyzu, leto 2012
Sústredenie Pikomatu a Pikofyzu, zima 2012
Sústredenie Pikofyzu, leto 2011
Sústredenie Pikofyzu, zima 2011
Sústredenie Pikofyzu, leto 2010
Sústredenie Pikofyzu, zima 2010
Sústredenie Pikofyzu, leto 2009
Sústredenie Pikofyzu, leto 2008
Sústredenie Pikofyzu, leto 2003
Sústredenie Pikofyzu, zima 2003
Sústredenie Pikofyzu, leto 2002
Sústredenie Pikofyzu, leto 2001
Sústredenie Pikofyzu, zima 2001
Sústredenie Pikofyzu, leto 2000
Sústredenie Pikomatu a Pikofyzu, leto 1999
SIAESFZaSI