Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

História Pikofyzu


Jedno z prvých sústredení Pikofyzu - Sebechleby 1999
na snímke Irinka Malkin, Roman Kováčik, Peter Halák a ďalší

Korešpondenčný seminár PIKOFYZ vznikol v Bratislave v lete 1998.

Založili ho študenti Matematicko-fyzikálnej fakulty (dnes Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) Univerzity Komenského v Bratislave. Keďže videli, ako funguje PIKOMAT, rozhodli sa urobiť niečo podobné aj pre žiakov základných škôl očarených fyzikou. Spomedzi prvých organizátorov môžeme spomenúť Irinku Malkin, Majku Hanulovú a Romana Kováčika.

A odkiaľ ten názov? Úplny názov znie: PIoniersky KOrešpondenčný FYZikálny seminár.

Je to vlastne takto: Iste nepoznáš PIKOMAT, a keďže organizujeme tento úspešný seminár s dlhou tradíciou, tak sme si povedali, prečo nevytvoriť seminár, ktorý by bol rovnako úspešný i pre fyzikov. Ponechali sme úspešný typ pomenovania - PIKOFYZ.

Seminár PIKOFYZ od jeho vzniku organizuje P-MAT, n.o. za pomoci dobrovoľníkov - študentov vysokých a stredných škôl. V súčasnosti veľká časť z nich pochádza z radov bývalých riešiteľov seminára, ktorí sa postupne obmieňajú, čím je zabezpečené pokračovanie seminára. Prví riešitelia PIKOFYZu už majú za sebou vysoké školy, budujú si kariéru a zakladajú si rodiny.


Sústredenie PIKOFYZu- Oravská Lesná 2010
na snímke súčasní účastníci aj vedúci

Ako funguje PIKOFYZ? Žiaci majú dva až tri týždne na riešenie jednej série úloh, riešenia potom pošlú poštou organizátorovi. Organizátori ich opravia, zostavia vzorové riešenia, výsledkové listiny a spolu s ďalšou sériou posielajú riešiteľom. Po troch sériách pozve organizátor najúspešnejších riešiteľov na sústredenie.

Od svojho vzniku má PIKOFYZ počas roka zimnú a letnú časť, každá má tri série úloh a sústredenie najúspešnejších riešiteľov. Výnimkou boli iba roky 2006-2008, kedy PIKOFYZ fungoval v obmedzenom režime štyroch sérií a jedného sústredenia ročne.

Rozvoj internetu podnietil aj organizátorov PIKOFYZu kráčať s dobou, preto Vám od roku 2010 prinášame novinku – možnosť posielať riešenia cez internet.

Po 12 rokoch fungovania PIKOFYZu môžeme skonštatovať, že napĺňa svoj cieľ: vypĺňať voľný čas talentovaným záujemcom o fyziku, učiť ich vyjadrovať sa a obhajovať svoje názory. Dúfame, že rovnako bude pokračovať aj naďalej.

SIAESFZaSI