Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 22. ročník, zimná časť - šk. rok 2019/2020

Priebežná výsledková listina po 2. sérii zimnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Samuel Stano 7. A ZŠ BA Svätej rodiny 3,5 2,5 4,5 5,0 5,0 20,0 40,5
2 Daniel Machala 7. X CZŠ Narnia PK Komenského 5,0 3,5 2,5 5,0 5,0 14,5 35,5
3 Viliam Bachár 7. A CZŠ Narnia BA Beňadická 4,0 5,0 1,0 5,0 18,5 33,5
4 Marek Syč 5. A ZŠ BA Palisády 57 5,0 3,0 15,0 23,0
5 Levoslava Eunika Liberdová 6. A ZŠ PP Dostojevského 20,0 20,0
6 Hanka Pánisová 7. A ZŠ BA Mierová 4,0 2,0 1,0 11,5 18,5
7 Tamara Mečárová 7. P SŠ PP Letná 17,5 17,5
8 Karol Tomko 7. A ZŠ Lipany Komenského 5,0 5,0 0,0 7,0 17,0
9 Kristína Petrášová 7. A ZŠ BB Ďumbierska 15,0 15,0
10 Tamara Pejková 7. M SŠ PP Letná 14,5 14,5
11 Ema Rothová 6. A ZŠ PP Dostojevského 0,5 0,0 10,0 10,5
12 Samuel Kundrata 7. M SŠ PP Letná 10,0 10,0
13 Martin Jucha 7. P SŠ PP Letná 4,5 0,0 5,0 9,5
Matúš Čársky 7 ZŠ Pliešovce Školská 9,5 9,5
Tomáš Nagy 7. E ZŠ Lipany Komenského 0,0 9,5 9,5
16 Mario Seman 7. A ZŠ Lipany Komenského 0,0 8,0 8,0
17 Júlia Zozuľáková 6. A ZŠ PP Dostojevského 6,5 6,5
18 Noémi Prokopová 6. A ZŠ Seňa 0,5 3,0 0,0 3,5
19 Tamara Pejková 7.M SŠ PP Letná 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5
20 Alica Šimková 6. B ZŠ PP Dostojevského 0,0 0,0
Tobias Steiniger 7. C ZŠ BB Ďumbierska 0,0 0,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Patrik Bukovský 8. B ZŠ s MŠ BA Za kasárňou 0,5 4,5 3,5 5,0 5,0 24,0 42,5
Ján Kubičko 8. Z SŠ PP Letná 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 19,0 42,5
3 Ester Leila Langrová 8. Z SŠ PP Letná 5,0 3,5 3,5 5,0 24,0 41,0
4 Patrik Prítrský 8 ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice 2,0 3,5 5,0 4,0 3,5 20,0 38,0
Jozef Smolár 8. A ZŠ s MŠ Lokca 5,0 2,0 4,5 4,0 4,0 18,5 38,0
6 Jakub Klopstock 8. A ZŠ Dubová 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 14,5 35,5
7 Soňa Vasiľová 8. Z SŠ PP Letná 5,0 2,5 5,0 4,0 18,0 34,5
8 Júlia Berežňáková 8. B ZŠ Prešov Májové námestie 1,5 2,0 5,0 4,5 5,0 15,5 33,5
9 Tomáš Habáň 8. V SŠ PP Letná 2,5 5,0 5,0 5,0 1,5 10,0 29,0
10 Šimon Zemčák 8. B ZŠ s MŠ Kežmarok Petržalská 5,0 4,0 2,5 3,0 18,0 27,5
11 Tomáš Cuprák 8. A ZŠ Lipany Komenského 5,0 3,0 4,0 0,0 0,0 14,0 26,0
12 Sofia Čellárová 8. A ZŠ BB Ďumbierska 4,0 2,5 1,5 2,0 0,0 15,0 25,0
13 Mária Mederlyová 8. D ZŠ Levice M.R.Štefánika 0,5 4,0 14,0 18,5
14 Jonathan Jančík 8. B ZŠ Pusté Úľany 16,5 16,5
15 Zoja Tuptová 8. A ZŠ KE Jenisejská 2,0 2,0 4,0 2,0 6,3 16,3
16 Lucie Guštafíková 8. X CZŠ Narnia PK Komenského 2,0 4,5 4,0 5,5 16,0
17 Šimon Breznoščák 8. A ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 10,5 10,5
18 Peter Pariľák 8. A ZŠ Lipany Komenského 4,5 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 7,5
19 Sandra Gerová 8. A ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 6,5 6,5
20 Patrícia Medvecová 8. A ZŠ KE Jenisejská 6,3 6,3
21 Martin Petráš 8. A ZŠ Prievidza Malonecpalská 5,0 5,0
Michaela Zemková 8. A ZŠ Komárno Komenského 5,0 5,0
Erik Šlosár 8. A ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 5,0 5,0
24 Oskar Hazlinger 8. B ZŠ BA Dudova 2,5 2,5
25 Kristína Gurňáková 8. A ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 2,0 2,0
26 Sebastian Malackanič 8. A ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 0,5 0,5
27 Karin Zubková 8. A ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 0,0 0,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Andrea Brudňáková 9. A ZŠ BA Lachova 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 48,0
Ivan Marianek 9. A ZŠ ZV Petra Jilemnického 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 24,0 48,0
3 Emma Šimčíková 9. B ZŠ KE Družicová 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 24,0 47,0
4 Lukáš Fialka 9. A ZŠ Stará Turá 1,5 5,0 5,0 5,0 5,0 23,0 44,5
5 Miroslav Pajger 9. D ZŠ Bytča Ul. Mieru 3,5 4,5 5,0 4,5 5,0 20,0 42,5
6 Marko Vríčan 9. C ZŠ Rajec Lipová 2,5 5,0 4,5 5,0 4,0 16,0 37,0
7 Alena Medžová 9. B ZŠ BA Mierová 3,5 3,0 4,5 5,0 4,5 16,0 36,5
8 Stanislav Barčák 9 ZŠ E.A.Cernana, Vysoká n/Kys. 2,5 3,5 5,0 4,0 4,0 14,0 33,0
9 Thu Trang Nguyen Thi 9. A ZŠ BA Mierová 3,5 3,0 4,0 1,0 4,0 15,0 30,5
10 Jana Farnbauerová 9. B ZŠ BA Tupolevova 5,0 4,5 5,0 9,0 23,5
11 Ema Bajtošová 9. S SŠ PP Letná 3,0 5,0 3,5 11,0 22,5
12 Lukáš Úradník 9. C ZŠ Rajec Lipová 4,5 1,0 13,0 18,5
13 Laura Veštúrová 9. D ZŠ PP Dostojevského 5,0 4,5 2,0 5,0 9,5 16,5
Marko Chudík 9. S SŠ PP Letná 16,5 16,5
15 Krištof Bajus 9. A ZŠ Lipany Komenského 0,0 3,0 0,0 0,0 9,8 12,8
16 Michal Novický 9. A ZŠ Lipany Komenského 4,0 0,0 6,5 10,5
Patrícia Novotná 9. B ZŠ KE Jenisejská 10,5 10,5
18 Aleš Seman 9. A ZŠ Lipany Komenského 0,0 1,0 9,3 10,3
19 Rastislav Andraščík 9. A ZŠ Lipany Komenského 0,0 0,0 9,3 9,3
20 Vladislav Mitický 9. S SŠ PP Letná 1,5 2,5 5,0 9,0
Natália Bendíková 9. D ZŠ PP Dostojevského 0,0 2,0 2,5 4,5 9,0
22 Jakub Peťka 9. A ZŠ Levice Saratovská 7,0 7,0
23 Filip Bolda 9 ZŠ s MŠ ZA Brodno 6,5 6,5
Leila Kubovová 9. D ZŠ PP Dostojevského 0,0 0,0 3,5 3,0 6,5
Adam Gula 9 ZŠ s MŠ Hrušov 6,5 6,5
26 Barbora Mazureková 9. D ZŠ PP Dostojevského 3,0 0,5 1,0 1,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Igor Vargovič Sekunda GĽŠ TN 1. mája 5,0 2,0 5,0 5,0 5,0 23,0 45,0
2 Šárka Macáková Sekunda SZŠ CENADA BA 5,0 2,0 3,0 5,0 5,0 24,5 44,5
3 Viliam Gottweis Sekunda A GAMČA BA Grösslingová 2,0 5,0 1,5 5,0 5,0 21,5 40,0
4 Daniel Jediný Sekunda A SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 24,5 39,5
5 Patrik Kajaba Sekunda GAMČA BA Grösslingová 5,0 2,5 4,5 3,0 4,0 15,0 34,0
6 Alexander Požár Sekunda SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 3,5 15,0 28,5
7 Marcel Farbula Sekunda A G TT Hviezdoslavova 3,5 0,5 2,5 2,5 18,5 27,5
8 Linda Polakovičová Príma SŠ BA Čachtická - de La Salle 2,0 1,0 2,0 0,0 1,0 2,0 0,0 13,5 21,5
9 Aneta Lukáčová Sekunda G Hnúšťa Hlavná 21,0 21,0
10 Andrea Hrotko Sekunda GĽŠ TN 1. mája 19,0 19,0
11 Ján Vrbiar Sekunda G Hnúšťa Hlavná 5,0 2,5 0,0 9,0 16,5
12 Miriam Lásková Sekunda A G Hnúšťa Hlavná 12,5 12,5
Miroslav Simig Sekunda C ŠpMNDaG BA Skalická 12,5 12,5
14 Patrícia Muránska Sekunda A G Hnúšťa Hlavná 3,0 0,0 8,0 11,0
15 Teo Gertler Príma A GAMČA BA Grösslingová 10,0 10,0
16 Rebeka Vranská Sekunda A G Hnúšťa Hlavná 5,5 5,5
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Ondrej Králik Tercia A G KE Alejová 0,5 4,5 5,0 5,0 5,0 22,5 42,5
2 Lukáš Anderle Tercia GĽŠ TN 1. mája 0,5 3,5 4,5 5,0 4,5 24,0 42,0
3 Terézia Dadajová Tercia A G F.G.Lorcu BA Hronská 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 39,0
Bruno Boczek Tercia B G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 5,0 19,0 39,0
5 Ľubica Pješčáková Tercia G KE Charkovská 3,5 1,0 4,0 1,0 5,0 23,0 37,5
6 Lea Völgyiová Tercia A G Hnúšťa Hlavná 5,0 0,5 3,0 2,5 0,0 18,5 29,5
7 Daniela Trnavská Tercia A G Hnúšťa Hlavná 20,5 20,5
8 Ema Schwartzova Tercia G KE Charkovská 2,0 1,0 13,0 16,0
9 Martin Duska Tercia A G sv.Uršule BA Nedbalova 12,0 12,0
10 Abigail Beblavá Tercia A G KE Alejová 10,0 10,0
11 Daniel Dokupil Tercia A Evanj. lýc. BA Vranovská 0,0 2,5 1,5 0,0 4,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Gréta Bachorcová Kvarta GĽŠ TN 1. mája 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 48,0
2 Rebecca Sofia Švehlová Kvarta G Nové Mesto n. V. Športová 5,0 5,0 4,0 5,0 1,5 24,0 44,5
3 Jozef Bachniček Kvarta C ŠpMNDaG BA Skalická 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 18,0 42,5
4 Dávid Kepič Kvarta A G KE Alejová 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 17,5 41,5
5 Erik Nagy Kvarta GAMČA BA Grösslingová 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 18,0 40,0
Tiara Krajčiová Kvarta GĽŠ TN 1. mája 4,0 1,0 4,0 5,0 2,5 23,5 40,0
7 Natália Kazimierová Kvarta A G Námestovo Mieru 4,0 2,5 5,0 5,0 2,5 18,0 37,0
Barbora Baltovičová Kvarta G KE Alejová 4,0 5,0 4,5 5,0 4,5 14,0 37,0
9 Lea Romana Bálintová Kvarta A G Hnúšťa Hlavná 4,5 3,5 3,5 1,0 3,5 16,0 32,0
Natália Banasová Kvarta G P.Coubertina Piešťany 5,0 4,5 5,0 17,5 32,0
11 Bianka Gurská Kvarta B G KE Alejová 4,0 4,5 5,0 5,0 1,5 10,0 30,0
12 Simona Šimočková Kvarta GĽŠ TN 1. mája 1,2 4,0 3,5 19,0 27,7
13 Laura Skalošová Kvarta A ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 14,5 24,5
14 Emma Vachová Kvarta A G Hnúšťa Hlavná 3,5 2,5 5,0 1,0 4,0 7,5 23,5
15 Nina Griačová Kvarta GAB Senec Lichnerova 3,0 5,0 4,5 10,5 23,0
16 Laura Gerényiová SŠ PP Letná 2,0 1,0 5,0 7,5 15,5
17 Peter Kučár Kvarta GAB Senec Lichnerova 11,5 11,5
18 Viktor Blaščák Kvarta GAB Senec Lichnerova 11,0 11,0
19 Pavol Dávid Kvarta G Nitra Párovská 7,0 7,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz
SIAESFZaSI