Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 22. ročník, letná časť - šk. rok 2019/2020

Priebežná výsledková listina po 1. sérii letnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Karol Tomko 7. A ZŠ Lipany Komenského 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 19,5
2 Viliam Bachár 7. A CZŠ Narnia BA Beňadická 3,5 5,0 5,0 5,0 0,0 18,5
3 Daniel Machala 7. X CZŠ Narnia PK Komenského 3,0 5,0 5,0 5,0 0,0 18,0
4 Matúš Čársky 7 ZŠ Pliešovce Školská 3,5 2,0 2,0 0,0 7,5
5 Tamara Pejková 7. M SŠ PP Letná 1,5 3,0 2,0 0,0 6,5
Hanka Pánisová 7. A ZŠ BA Mierová 4,0 2,5 0,0 6,5
7 Ján Vríčan 7 ZŠ Rajec Lipová 5,0 0,0 5,0
Ján Dokupil 5. A ZŠ BA Palisády 57 5,0 0,0 5,0
9 Martin Jucha 7. P SŠ PP Letná 3,0 0,0 3,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Mária Mederlyová 8. D ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
2 Jozef Smolár 8. A ZŠ s MŠ Lokca 5,0 4,0 5,0 2,0 5,0 0,0 21,0
3 Ján Kubičko 8. Z SŠ PP Letná 5,0 5,0 3,5 3,0 4,0 0,0 20,5
Patrik Bukovský 8. B ZŠ s MŠ BA Za kasárňou 3,0 5,0 5,0 3,5 4,0 1,0 0,0 20,5
5 Ester Leila Langrová 8. Z SŠ PP Letná 5,0 5,0 5,0 4,0 0,0 19,0
6 Patrik Prítrský 8 ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice 2,5 4,0 5,0 5,0 1,0 0,0 17,5
7 Lucie Guštafíková 8. X CZŠ Narnia PK Komenského 4,5 5,0 3,5 3,0 0,0 16,0
8 Soňa Vasiľová 8. Z SŠ PP Letná 5,0 5,0 4,0 0,0 14,0
9 Júlia Berežňáková 8. B ZŠ Prešov Májové námestie 5,0 5,0 1,5 2,0 0,0 0,0 13,5
10 Zoja Tuptová 8. A ZŠ KE Jenisejská 1,0 1,0 2,0 5,0 4,0 0,0 13,0
11 Tomáš Habáň 8. V SŠ PP Letná 5,0 3,5 4,0 0,0 12,5
Jakub Klopstock 8. A ZŠ Dubová 4,5 5,0 2,0 1,0 0,0 12,5
13 Šimon Borovský 8. ZŠ s MŠ BA Cádrova 1,0 3,0 5,0 2,0 0,0 11,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Emma Šimčíková 9. B ZŠ KE Družicová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Miroslav Pajger 9. D ZŠ Bytča Ul. Mieru 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Stanislav Barčák 9 ZŠ E.A.Cernana, Vysoká n/Kys. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Andrea Brudňáková 9. A ZŠ BA Lachova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
5 Júlia Mnichová 9. ZŠ Slovinky 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
6 Marko Vríčan 9. C ZŠ Rajec Lipová 3,0 5,0 5,0 3,5 3,0 0,0 19,5
7 Zuzana Žiaková 9. B ZŠ BB Golianova 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 19,0
8 Alžbeta Klimentová 9. A ZŠ KE L. Novomeského 5,0 5,0 5,0 0,0 15,0
9 Daniela Adamová 9. C ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0 4,5 0,0 14,5
Dávid Drobný 9. B SŠ BA Karloveská 5,0 5,0 4,5 0,0 14,5
11 Jana Farnbauerová 9. B ZŠ BA Tupolevova 5,0 2,0 5,0 0,0 12,0
Lukáš Úradník 9. C ZŠ Rajec Lipová 5,0 5,0 2,0 0,0 12,0
Ema Bajtošová 9. S SŠ PP Letná 4,0 5,0 1,0 2,0 0,0 12,0
14 Matúš Jonaštík 9. G SZŠ BA Bajkalská 5,0 2,0 0,0 7,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Igor Vargovič Sekunda GĽŠ TN 1. mája 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 0,0 23,0
Patrik Kajaba Sekunda GAMČA BA Grösslingová 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 0,0 23,0
3 Viliam Gottweis Sekunda A GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
4 Marcel Farbula Sekunda A G TT Hviezdoslavova 5,0 5,0 5,0 0,0 15,0
5 Lea Gašparová Sekunda GAB Senec Lichnerova 4,5 5,0 0,5 0,0 10,0
Linda Polakovičová Príma SŠ BA Čachtická - de La Salle 2,0 4,5 1,5 2,0 0,0 10,0
7 Peter Fabian Sekunda O G KE Charkovská 2,5 0,0 2,5
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Lukáš Anderle Tercia GĽŠ TN 1. mája 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 0,0 23,5
2 Ondrej Králik Tercia A G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 0,0 23,0
3 Daniela Trnavská Tercia A G Hnúšťa Hlavná 5,0 4,5 5,0 4,0 3,0 0,0 21,5
4 Lea Völgyiová Tercia A G Hnúšťa Hlavná 5,0 5,0 5,0 1,5 3,0 0,0 19,5
Terézia Dadajová Tercia A G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 1,0 5,0 5,0 3,5 0,0 19,5
6 Daniel Dokupil Tercia A Evanj. lýc. BA Vranovská 5,0 1,0 5,0 5,0 3,0 0,0 19,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Gréta Bachorcová Kvarta GĽŠ TN 1. mája 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
Rebecca Sofia Švehlová Kvarta G Nové Mesto n. V. Športová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
3 Jozef Bachniček Kvarta C ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 24,0
Natália Kazimierová Kvarta A G Námestovo Mieru 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 24,0
5 Dávid Kepič Kvarta A G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 0,0 22,5
Natália Banasová Kvarta G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 4,5 3,0 0,0 22,5
7 Tiara Krajčiová Kvarta GĽŠ TN 1. mája 5,0 5,0 5,0 3,0 2,0 0,0 20,0
8 Erik Nagy Kvarta GAMČA BA Grösslingová 3,0 5,0 5,0 4,5 2,0 0,0 19,5
9 Laura Skalošová Kvarta A ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 19,0
Nina Griačová Kvarta GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 19,0
11 Lea Romana Bálintová Kvarta A G Hnúšťa Hlavná 5,0 4,0 5,0 4,0 0,0 0,0 18,0
12 Simona Šimočková Kvarta GĽŠ TN 1. mája 5,0 5,0 3,5 0,0 13,5
13 Emma Vachová Kvarta A G Hnúšťa Hlavná 5,0 5,0 1,5 1,0 0,0 12,5
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz
SIAESFZaSI