Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 13. ročník, letná časť - šk. rok 2010/2011

Priebežná výsledková listina po 1. sérii letnej časti

Kategória: 7 8 9 Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 10067 1.SG BA Bajkalská 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
2 10078 ZŠ s MŠ Horná Kráľová 3,0 3,5 5,0 5,0 5,0 0,0 18,5
3 10431 ZŠ BB Golianova 3,5 5,0 1,0 5,0 3,8 0,0 17,3
4 10039 ZŠ s MŠ Budimír 5,0 3,0 3,5 5,0 3,5 0,0 17,0
5 10435 ZŠ KE Park Angelinum 3,0 5,0 1,0 5,0 1,5 0,0 14,5
6 10430 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 1,5 5,0 5,0 1,5 0,0 13,0
7 10200 1.SG BA Bajkalská 2,5 2,0 4,0 5,0 5,0 0,0 11,5
10433 ZŠ KE Park Angelinum 3,0 1,5 2,0 5,0 1,5 0,0 11,5
10552 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 1,5 1,0 1,0 5,0 4,0 0,0 11,5
započítava sa 4 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 10382 ZŠ Moravany n.V Na Výhone 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
2 10121 ZŠ Sobrance Komenského 4,5 5,0 2,5 4,0 5,0 0,0 18,5
3 10440 ZŠ Šahy Mládežnícka 5,0 2,0 0,0 4,5 5,0 5,0 0,0 16,5
4 10198 ZŠ SNV O. Kožucha 4,0 1,0 2,5 4,5 5,0 0,0 16,0
5 10556 ZŠ Šahy Mládežnícka 5,0 2,0 0,0 3,0 5,0 5,0 0,0 15,0
6 13211 CZŠ Sv. Ludmily H. nad Moravicí 3,5 1,5 2,5 5,0 0,0 12,5
7 10276 ZŠ PP Letná ulica 2,5 5,0 1,5 2,0 2,5 0,0 12,0
8 10557 ZŠ Šišov 3,5 0,9 2,5 5,0 0,0 11,9
9 10050 ZŠ Prešov Bajkalská 4,5 3,0 2,5 1,0 0,0 11,0
10306 ZŠ Prešov Májové námestie 3,0 1,0 2,5 4,5 0,0 11,0
11 10370 ZŠ J.Vojtaššáka Zákamenné 4,5 2,0 1,5 2,0 0,0 0,0 10,0
12 10438 ZŠ BB Golianova 3,0 1,5 5,0 0,0 9,5
13 10434 ZŠ BB Golianova 3,5 2,5 3,0 0,0 9,0
14 10085 ZŠ Prešov Bajkalská 2,5 3,0 1,0 2,0 0,0 0,0 8,5
10248 ZŠ BB Golianova 2,5 1,0 5,0 0,0 8,5
10376 ZŠ Ž.Bosniakovej Teplička n.V. 5,0 1,0 2,5 0,0 8,5
17 10554 ZŠ Lučenec Haličská 3,5 4,5 0,0 8,0
18 10082 ZŠ Ž.Bosniakovej Teplička n.V. 4,9 3,0 0,0 7,9
19 10555 ZŠ Lučenec Haličská 3,5 3,0 0,0 6,5
10428 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 1,0 1,5 2,0 1,0 2,0 0,0 6,5
započítava sa 4 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 10113 ZŠ Sobrance Komenského 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 20,0
10229 SZŠ Čelovce 3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
3 10128 ZŠ KE Polianska 5,0 4,5 3,0 5,0 5,0 0,0 19,5
10112 ZŠ Prievidza Rastislavova 4,5 5,0 3,0 5,0 5,0 0,0 19,5
5 10093 ZŠ Lučenec Haličská 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 19,0
6 10419 ZŠ KE Juhoslovanská 5,0 5,0 4,2 4,0 0,0 18,2
7 10380 ZŠ Močenok Školská 4,5 5,0 3,5 5,0 0,0 18,0
8 10075 ZŠ KE Juhoslovanská 5,0 5,0 1,5 5,0 0,0 16,5
9 10282 ZŠ SNV O. Kožucha 5,0 2,0 4,0 5,0 0,0 16,0
10 10097 ZŠ Lučenec Haličská 5,0 3,5 3,0 4,0 0,0 15,5
10045 ZŠ Piešťany E.F.Scherrera 5,0 2,0 5,0 3,5 0,0 15,5
12 10375 ZŠ Ž.Bosniakovej Teplička n.V. 5,0 5,0 5,0 0,0 15,0
13 10416 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 2,5 1,5 4,0 2,0 3,0 0,0 11,5
14 10374 ZŠ Ž.Bosniakovej Teplička n.V. 5,0 1,5 0,0 3,0 0,0 9,5
10425 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 4,5 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 9,5
16 10092 ZŠ Lučenec Haličská 5,0 3,0 0,0 8,0
17 10096 ZŠ Lučenec Haličská 1,5 3,0 1,5 0,0 6,0
18 10504 ZŠ Šišov 3,5 1,0 0,0 0,0 4,5
10372 ZŠ Ž.Bosniakovej Teplička n.V. 3,0 1,0 0,0 0,5 0,0 4,5
započítava sa 4 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 10034 ŠPMNDaG BA Teplická 5,0 2,5 3,5 5,0 5,0 0,0 18,5
2 10368 GĽŠ TN 1.mája 5,0 4,0 5,0 3,5 0,0 17,5
3 10076 G F.G.Lorcu BA Hronská 3,0 4,5 5,0 0,0 12,5
10553 GĽŠ TN 1.mája 3,5 1,0 5,0 3,0 0,0 12,5
5 10179 SŠ PP D. Tatarku 2,0 0,0 5,0 4,3 0,0 11,3
10035 SŠ BA Metodova 1,0 2,5 1,5 5,0 2,3 0,0 11,3
započítava sa 4 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 10232 Piar. G. Prievidza A. Hlinku 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 20,0
10330 G Hnúšťa Hlavná 5,0 5,0 1,0 5,0 5,0 0,0 20,0
3 10114 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 3,0 5,0 3,0 5,0 0,0 18,0
4 10047 G P.Coubertina Piešťany 5,0 4,0 3,5 5,0 0,0 17,5
5 10234 G ZA Varšavská 5,0 2,0 2,0 5,0 0,0 14,0
10044 G P.Coubertina Piešťany 4,0 2,0 3,0 5,0 0,0 14,0
7 10313 G SNV Javorová 5,0 1,0 1,0 4,0 0,0 11,0
8 10056 G Nitra Párovská 5,0 1,0 0,5 0,0 6,5
započítava sa 4 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz
SIAESFZaSI