Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 13. ročník, letná časť - šk. rok 2010/2011

Priebežná výsledková listina po 2. sérii letnej časti

Kategória: 7 8 9 Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 10067 1.SG BA Bajkalská 5,0 4,0 5,0 5,0 20,0 39,0
2 10078 ZŠ s MŠ Horná Kráľová 5,0 5,0 4,5 4,3 4,0 18,5 37,3
3 10435 ZŠ KE Park Angelinum 5,0 3,0 4,3 5,0 14,5 31,8
4 10039 ZŠ s MŠ Budimír 1,0 4,0 1,0 0,2 3,0 17,0 26,0
5 10552 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 4,0 1,0 4,0 0,3 4,0 11,5 24,5
6 10431 ZŠ BB Golianova 17,3 17,3
7 10430 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 0,5 3,0 0,2 13,0 16,7
8 10433 ZŠ KE Park Angelinum 11,5 11,5
10200 1.SG BA Bajkalská 11,5 11,5
10 10522 ZŠ Močenok Školská 0,1 4,0 0,1 0,0 4,2
započítava sa 4 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 10382 ZŠ Moravany n.V Na Výhone 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 20,0 40,0
2 10121 ZŠ Sobrance Komenského 4,5 0,0 2,5 1,7 3,0 18,5 30,2
3 10276 ZŠ PP Letná ulica 5,0 5,0 2,5 4,6 2,5 12,0 29,1
4 10198 ZŠ SNV O. Kožucha 3,0 4,0 2,0 1,5 3,0 16,0 28,0
5 13211 CZŠ Sv. Ludmily H. nad Moravicí 5,0 5,0 2,0 1,7 12,5 26,2
6 10306 ZŠ Prešov Májové námestie 5,0 3,0 3,8 11,0 22,8
7 10370 ZŠ J.Vojtaššáka Zákamenné 5,0 0,0 0,3 2,5 10,0 17,8
8 10248 ZŠ BB Golianova 2,5 5,0 0,5 1,0 8,5 17,5
9 10440 ZŠ Šahy Mládežnícka 16,5 16,5
10 10438 ZŠ BB Golianova 5,0 1,5 9,5 16,0
11 10556 ZŠ Šahy Mládežnícka 15,0 15,0
12 10376 ZŠ Ž.Bosniakovej Teplička n.V. 2,5 2,0 1,0 0,5 8,5 14,5
13 10085 ZŠ Prešov Bajkalská 2,0 2,0 0,1 0,2 1,0 8,5 13,7
14 10428 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 1,5 4,0 0,5 1,0 6,5 13,5
15 10082 ZŠ Ž.Bosniakovej Teplička n.V. 4,0 0,5 7,9 12,4
16 10557 ZŠ Šišov 11,9 11,9
17 10434 ZŠ BB Golianova 2,5 9,0 11,5
18 10050 ZŠ Prešov Bajkalská 11,0 11,0
19 10297 ZŠ PP Letná ulica 5,0 2,5 0,3 2,5 0,0 10,3
20 10554 ZŠ Lučenec Haličská 0,5 1,0 8,0 9,5
21 10555 ZŠ Lučenec Haličská 0,5 1,0 6,5 8,0
22 10378 ZŠ Žemberovce Osloboditeľov 2,0 1,0 0,0 3,0
23 10048 ZŠ s MŠ Oravské Veselé 1,5 0,0 0,5 0,3 0,2 0,0 2,5
započítava sa 4 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 10229 SZŠ Čelovce 3 5,0 5,0 4,6 5,0 5,0 20,0 40,0
2 10128 ZŠ KE Polianska 5,0 5,0 4,5 5,0 3,0 19,5 39,0
3 10112 ZŠ Prievidza Rastislavova 5,0 5,0 4,0 5,0 3,0 19,5 38,5
4 10113 ZŠ Sobrance Komenského 0,0 4,5 4,0 5,0 4,0 20,0 37,5
5 10075 ZŠ KE Juhoslovanská 5,0 4,5 5,0 3,0 16,5 34,0
6 10093 ZŠ Lučenec Haličská 3,0 4,5 4,0 0,3 2,5 19,0 33,0
7 10380 ZŠ Močenok Školská 3,0 3,5 4,8 3,0 18,0 32,3
8 10282 ZŠ SNV O. Kožucha 3,0 4,5 0,5 4,0 3,0 16,0 30,5
9 10419 ZŠ KE Juhoslovanská 3,5 1,0 3,9 2,5 18,2 29,1
10 10045 ZŠ Piešťany E.F.Scherrera 4,0 3,5 4,0 1,5 15,5 28,5
11 10097 ZŠ Lučenec Haličská 3,0 0,5 2,5 0,1 1,0 15,5 22,5
12 10416 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 4,0 1,0 2,0 1,7 3,0 11,5 22,2
13 10375 ZŠ Ž.Bosniakovej Teplička n.V. 3,0 1,0 15,0 19,0
14 10374 ZŠ Ž.Bosniakovej Teplička n.V. 4,5 4,0 0,5 9,5 18,5
15 10504 ZŠ Šišov 4,5 4,5 1,0 0,2 1,5 4,5 16,0
16 10425 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 1,5 1,0 2,5 0,2 9,5 14,7
17 10092 ZŠ Lučenec Haličská 0,5 1,5 1,0 8,0 11,0
18 10372 ZŠ Ž.Bosniakovej Teplička n.V. 2,5 3,0 0,5 4,5 10,5
19 10096 ZŠ Lučenec Haličská 0,5 6,0 6,5
započítava sa 4 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 10034 ŠPMNDaG BA Teplická 5,0 4,5 4,5 3,0 18,5 35,5
2 10368 GĽŠ TN 1.mája 5,0 2,5 5,0 0,2 5,0 17,5 35,0
3 10035 SŠ BA Metodova 3,5 4,5 11,3 19,3
4 10076 G F.G.Lorcu BA Hronská 12,5 12,5
10553 GĽŠ TN 1.mája 12,5 12,5
6 10179 SŠ PP D. Tatarku 11,3 11,3
započítava sa 4 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 10232 Piar. G. Prievidza A. Hlinku 5,0 5,0 3,5 4,7 3,0 20,0 38,2
2 10114 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 4,0 4,9 4,0 1,5 18,0 35,9
3 10330 G Hnúšťa Hlavná 3,0 1,0 3,5 1,5 4,5 20,0 32,5
4 10047 G P.Coubertina Piešťany 3,5 4,0 2,7 3,0 17,5 30,7
5 10044 G P.Coubertina Piešťany 3,5 3,0 2,7 3,0 14,0 26,2
6 10234 G ZA Varšavská 5,0 2,0 1,9 14,0 22,9
7 10313 G SNV Javorová 5,0 4,0 1,5 11,0 21,5
8 10056 G Nitra Párovská 0,5 1,5 6,5 8,5
započítava sa 4 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz
SIAESFZaSI