Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 14. ročník, letná časť - šk. rok 2011/2012

Priebežná výsledková listina po 2. sérii letnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 11404 SŠ BA Karloveská 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 19,0 38,5
2 11441 ZŠ BB Golianova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 18,0 38,0
3 10118 ZŠ s MŠ PP Francisciho 3,5 5,0 5,0 2,0 4,5 19,5 37,5
4 10288 ZŠ Bytča Ul. Mieru 4,5 3,5 5,0 5,0 3,0 19,0 37,0
5 10211 ZŠ s MŠ Lokca 5,0 3,0 5,0 0,5 3,5 18,0 34,5
6 11350 ZŠ PO Sibírska 4,0 3,5 5,0 4,5 16,0 33,0
7 10040 SZŠ Čelovce 3 4,0 4,0 5,0 4,0 14,5 31,5
8 11536 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 4,0 3,5 4,7 0,5 4,5 10,0 26,7
9 11224 SŠ BA Karloveská 2,0 2,0 5,0 2,0 14,0 23,0
10 11510 ZŠ BA I. Bukovčana 1,0 1,0 5,0 0,5 4,5 0,0 11,5
11 11617 ZŠ Prešov Šmeralova 8,5 8,5
12 11168 2,0 2,0
započítava sa 4 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 11436 ZŠ PB Slov. partizánov 4,0 5,0 5,0 4,8 4,0 20,0 38,8
2 11396 ZŠ s MŠ Horná Kráľová 4,0 5,0 5,0 5,0 4,5 17,5 37,0
3 10042 SZŠ Čelovce 3 5,0 5,0 5,0 3,0 17,5 35,5
4 10435 ZŠ KE Park Angelinum 2,0 5,0 1,0 4,0 17,5 29,5
5 10300 ZŠ ZA Karpatská 3,0 5,0 5,0 0,5 15,0 28,5
6 11267 ZŠ Ľutina 5,0 3,0 0,0 4,5 15,5 28,0
7 11153 ZŠ Piešťany E.F.Scherrera 5,0 3,0 5,0 2,0 0,5 10,0 25,0
8 11067 ZŠ Seňa 5,0 1,5 5,0 13,0 24,5
9 10552 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 2,0 3,0 5,0 2,0 0,5 12,0 24,0
10 11187 ZŠ Piešťany E.F.Scherrera 3,5 5,0 2,0 0,5 9,5 20,5
11 11133 ZŠ Bardejov T. Ševčenka 5,0 3,0 10,0 18,0
12 11537 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 3,0 1,5 1,0 0,5 9,0 15,0
13 10430 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 1,0 1,0 4,5 1,0 7,3 14,8
14 11528 ZŠ Ž. Bosniakovej Teplička n.V. 4,0 2,0 0,5 7,6 14,1
15 11241 ZŠ s MŠ Budimír 1,0 2,5 5,0 0,5 5,0 14,0
započítava sa 4 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 10382 ZŠ Moravany n.V Na Výhone 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 17,5 37,5
2 13211 CZŠ Hradec nad Moravicí, ČR 5,0 5,0 5,0 2,0 19,0 36,0
3 10198 ZŠ SNV O. Kožucha 5,0 5,0 5,0 1,0 19,0 35,0
4 11262 ZŠ Piešťany Mojmírova 3,5 5,0 5,0 2,0 1,0 17,5 33,0
11270 ZŠ BB Golianova 4,0 5,0 5,0 2,0 17,0 33,0
6 10306 ZŠ Prešov Májové námestie 4,0 5,0 4,5 1,0 16,2 30,7
7 11361 ZŠ s MŠ PP Komenského 2,0 2,0 5,0 2,0 18,0 29,0
8 11462 ZŠ s MŠ PP Komenského 4,5 5,0 19,0 28,5
9 10250 CZŠ sv. Gorazda Prešov 3,0 5,0 2,0 18,0 28,0
10 11253 ZŠ PO Sibírska 4,5 1,0 5,0 0,0 16,5 27,0
11 11634 ZŠ Prešov Májové námestie 4,0 1,5 0,5 2,0 1,0 14,5 23,0
12 10437 ZŠ SNV Nad Medzou 18,5 18,5
13 10428 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 3,0 3,0 2,5 1,0 8,6 18,1
14 10376 ZŠ Ž. Bosniakovej Teplička n.V. 2,0 3,0 4,5 8,5 18,0
15 11472 SŠ PP Letná 17,2 17,2
16 10276 SŠ PP Letná 16,5 16,5
17 11102 ZŠ Trebišov Komenského 15,5 15,5
18 11518 ZŠ Nitrianske Rudno 2,0 4,5 2,0 0,0 0,0 6,0 14,5
11181 ZŠ Prešov Bajkalská 14,5 14,5
20 10172 ZŠ TGM Frýdlant n. Ostravicí, ČR 14,0 14,0
21 11524 SŠ PP Letná 12,7 12,7
22 11179 ZŠ PO Sibírska 12,2 12,2
23 10082 ZŠ Ž. Bosniakovej Teplička n.V. 9,3 9,3
započítava sa 4 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 10057 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,3 5,0 4,5 20,0 39,5
2 11372 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 4,5 18,0 37,5
3 10305 G BA Vazovova 3,0 3,5 5,0 5,0 5,0 18,0 36,5
4 10502 G Lučenec Haličská cesta 4,0 3,5 2,5 5,0 17,5 32,5
5 10238 G BA Novohradská 12,5 12,5
6 11624 G Malacky 1. mája 9,5 9,5
započítava sa 4 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 11223 G BA Pankúchova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 40,0
2 11356 G Námestovo Mieru 5,0 4,0 5,0 4,5 0,5 19,0 37,5
3 11228 G TT Hviezdoslavova 3,5 5,0 2,0 5,0 19,0 34,5
4 10368 GĽŠ TN 1. mája 3,0 5,0 5,0 0,5 17,7 31,2
5 10035 SŠ BA Metodova 3,0 2,0 2,0 1,0 12,0 20,0
6 11195 G NZ M.R.Štefánika 4,5 3,5 2,0 2,0 0,0 7,5 19,5
7 10325 G sv.Uršule BA Nedbalova 2,0 5,0 4,5 6,0 17,5
8 10034 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0
9 11107 Piar. G TN Palackého 1,0 1,0
započítava sa 4 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz
SIAESFZaSI