Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 15. ročník, letná časť - šk. rok 2012/2013

Priebežná výsledková listina po 1. sérii letnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Tercia

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11593 ZŠ Vysoká n. Kysucou 5,0 3,5 2,0 4,0 5,0 0,0 19,5
2 11859 ZŠ PO Šrobárova 5,0 3,5 4,0 5,0 0,0 17,5
3 11321 ZŠ Kanianka 3,5 5,0 0,0 5,0 3,5 0,0 17,0
4 12139 ZŠ SNV Z. Nejedlého 3,8 3,0 5,0 3,0 0,0 14,8
5 12003 ZŠ PP Dostojevského 4,7 3,7 5,0 1,0 0,0 14,4
6 11996 ZŠ BA Detvianska 3,0 3,5 5,0 1,5 0,0 13,0
7 12078 CZŠ Narnia BA Beňadická 3,0 3,2 4,5 1,0 0,0 11,7
8 11058 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 3,5 4,5 3,5 0,0 11,5
9 12267 ZŠ Pliešovce Školská 2,5 2,0 4,0 0,0 8,5
10 12268 ZŠ Pliešovce Školská 2,0 1,5 3,5 0,0 7,0
11 12189 ZŠ BB Spojová 2,5 1,0 0,0 3,5
12 10123 ZŠ Prievidza Rastislavova 3,0 0,0 3,0
D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11834 ZŠ ZV Hrnčiarska 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 0,0 24,0
2 10288 ZŠ Bytča Ul. Mieru 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 0,0 22,5
3 10118 ZŠ s MŠ PP Francisciho 4,8 4,0 5,0 5,0 3,0 0,0 21,8
4 11339 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0 5,0 5,0 0,5 0,0 20,5
5 12142 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 4,0 4,0 5,0 5,0 2,0 0,0 20,0
6 12214 ZŠ BA Malokarpatské nám. 5,0 5,0 4,0 5,0 0,0 19,0
10211 ZŠ s MŠ Lokca 4,0 5,0 5,0 4,0 1,0 0,0 19,0
8 11224 SŠ BA Karloveská 5,0 3,5 3,5 1,0 4,0 0,0 17,0
9 12262 CZŠ Piešťany Štefánikova 3,0 5,0 5,0 3,5 0,0 16,5
10 11536 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 3,5 3,5 3,0 4,5 1,0 0,0 15,5
11 11884 CZŠ Púchov Námestie slobody 3,5 4,0 1,0 2,5 3,5 0,0 14,5
12 11712 ZŠ BB Golianova 3,5 5,0 3,0 2,0 0,0 13,5
13 12174 CZŠ Púchov Námestie slobody 2,0 3,7 1,0 2,5 3,5 0,0 12,7
14 10479 ZŠ BB Moskovská 5,0 5,0 1,5 0,0 11,5
15 12263 ZŠ ZA Nám. mladosti 5,0 5,0 0,0 10,0
16 11826 ZŠ BB Golianova 3,0 2,0 1,0 2,5 0,0 8,5
17 11708 ZŠ BB Golianova 2,5 1,0 3,5 0,0 1,0 0,0 8,0
18 12260 ZŠ ZA Nám. mladosti 2,0 3,5 2,0 0,0 7,5
19 11807 ZŠ ZV Hrnčiarska 1,0 0,5 2,0 3,0 0,0 6,5
20 12252 ZŠ ZA Nám. mladosti 3,0 3,0 0,0 6,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11436 ZŠ PB Slov. partizánov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
2 11936 ZŠ Stará Turá 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 24,8
3 11396 ZŠ s MŠ Horná Kráľová 5,0 4,0 5,0 5,0 4,5 0,0 23,5
4 11732 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 5,0 4,5 5,0 3,5 0,0 23,0
5 11802 ZŠ Stará Turá 3,0 5,0 5,0 5,0 4,5 0,0 22,5
6 11259 ZŠ Leopoldov 5,0 3,7 4,5 5,0 1,5 0,0 19,7
7 11812 ZŠ Veľké Uherce 3,5 5,0 4,0 4,5 1,0 0,0 18,0
8 11654 ZŠ a G KE Kuzmányho 4,3 5,0 4,0 4,5 0,0 17,8
9 11241 ZŠ s MŠ Budimír 3,0 4,0 5,0 4,0 1,5 0,0 17,5
10 12238 SŠ BA Čachtická - de La Salle 3,5 3,7 4,0 2,5 1,0 0,0 14,7
11 12020 SŠ BA Čachtická - de La Salle 4,8 4,0 4,0 0,0 12,8
12 10552 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 3,8 4,5 0,5 2,0 0,0 10,8
13 12092 ZŠ ZA Nám. mladosti 5,0 5,0 0,0 10,0
14 12013 SŠ BA Čachtická - de La Salle 2,5 3,7 2,5 0,0 0,0 8,7
15 12215 ZŠ Ž. Bosniakovej Teplička n.V. 4,0 0,0 3,0 0,0 7,0
12264 ZŠ ZA Nám. mladosti 5,0 1,5 0,5 0,0 7,0
17 12266 ZŠ Ž. Bosniakovej Teplička n.V. 3,5 1,5 1,0 0,0 6,0
18 12223 ZŠ Piešťany E.F.Scherrera 1,5 1,6 1,0 1,5 0,0 5,6
11153 ZŠ Piešťany E.F.Scherrera 1,5 1,6 1,0 1,5 0,0 5,6
20 12090 ZŠ Ž. Bosniakovej Teplička n.V. 3,0 1,0 0,5 0,0 4,5
21 12145 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 1,0 2,5 0,0 3,5
22 10430 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 1,5 0,5 0,0 2,0
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11256 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 4,8 5,0 5,0 5,0 4,5 0,0 24,3
2 10319 G KE Alejová 5,0 5,0 3,0 5,0 3,5 0,0 21,5
3 10304 GAMČA BA Grösslingova 5,0 4,7 5,0 5,0 0,0 19,7
4 11980 G BA Hubeného 4,8 5,0 2,5 0,0 12,3
12190 G BA Hubeného 3,8 5,0 3,5 0,0 12,3
6 11653 G Lipany Komenského 3,8 3,0 2,5 0,0 9,3
7 11704 SŠ BA Čachtická - de La Salle 3,0 3,7 0,0 6,7
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11372 G Nitra Párovská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
2 10152 G KE Alejová 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
3 10305 G BA Vazovova 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 0,0 23,0
4 12058 SG KE Dneperská 5,0 5,0 4,0 5,0 3,5 0,0 22,5
10057 ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 5,0 4,5 5,0 4,0 0,0 22,5
6 10502 G Lučenec Haličská cesta 4,8 4,5 5,0 5,0 0,0 19,3
7 10199 SŠ BA Metodova 3,0 3,5 3,0 5,0 1,0 0,0 15,5
8 12057 SG KE Dneperská 5,0 5,0 3,0 2,0 0,0 15,0
9 10180 SŠ BA Čachtická - de La Salle 4,8 3,7 2,0 4,0 0,0 14,5
10 11851 SŠ BA Metodova 3,0 3,7 5,0 1,5 0,0 13,2
11 12159 G KE Alejová 3,0 3,7 2,0 4,0 0,0 12,7
12 12255 G KE Alejová 5,0 3,5 4,0 0,0 12,5
13 11271 SŠ BA Metodova 4,0 3,0 2,0 2,5 0,0 11,5
14 12257 G sv.Uršule BA Nedbalova 2,0 4,0 3,5 1,0 0,0 10,5
15 11939 SŠ BA Metodova 3,5 4,5 1,5 0,0 9,5
16 12006 SŠ BA Metodova 4,0 5,0 0,0 9,0
17 11898 SŠ BA Metodova 5,0 3,0 0,0 8,0
18 12073 G KE Charkovská 3,0 1,5 1,0 0,0 5,5
11968 SŠ BA Metodova 3,0 2,5 0,0 5,5
20 10125 SŠ BA Metodova 5,0 0,0 5,0
11847 SŠ BA Metodova 5,0 0,0 5,0
22 11831 SŠ BA Metodova 4,0 0,0 4,0
23 10257 SŠ BA Metodova 1,5 0,0 1,5
24 11062 SŠ BA Metodova 0,6 0,0 0,6
12060 SŠ BA Metodova 0,6 0,0 0,6
11830 SŠ BA Metodova 0,6 0,0 0,6
27 11970 SŠ BA Metodova 0,0 0,0 0,0 0,0
D-body doteraz
SIAESFZaSI