Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 15. ročník, letná časť - šk. rok 2012/2013

Konečná výsledková listina po 3. sérii letnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Tercia

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11321 ZŠ Kanianka 4,8 5,0 4,0 3,0 4,0 38,0 58,8
2 11859 ZŠ PO Šrobárova 5,0 5,0 4,0 5,0 37,5 56,5
3 11593 ZŠ Vysoká n. Kysucou 3,6 4,5 4,0 2,5 4,0 33,5 52,1
4 11058 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 4,2 3,5 4,0 5,0 29,5 46,2
5 12003 ZŠ PP Dostojevského 4,5 4,5 4,0 4,0 22,4 39,4
6 12189 ZŠ BB Spojová 4,4 5,0 4,0 2,0 3,0 16,5 34,9
7 11996 ZŠ BA Detvianska 3,5 3,5 5,0 21,5 33,5
8 12287 ZŠ SNV Z. Nejedlého 0,2 4,0 19,3 23,5
9 12078 CZŠ Narnia BA Beňadická 20,2 20,2
10 10123 ZŠ Prievidza Rastislavova 3,6 1,5 1,0 11,0 17,1
11 12268 ZŠ Pliešovce Školská 1,0 0,5 12,0 13,5
12 12267 ZŠ Pliešovce Školská 1,0 0,5 10,0 11,5
D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10118 ZŠ s MŠ PP Francisciho 5,0 5,0 4,0 4,9 5,0 42,8 66,7
2 12142 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 42,0 66,0
3 11339 ZŠ s MŠ TT Vančurova 4,5 5,0 4,0 5,0 3,0 42,0 63,5
4 10288 ZŠ Bytča Ul. Mieru 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 38,5 61,5
5 11834 ZŠ ZV Hrnčiarska 4,8 3,5 4,0 3,0 3,0 42,2 60,5
6 10211 ZŠ s MŠ Lokca 0,1 5,0 3,0 2,0 5,0 40,0 55,1
7 11884 CZŠ Púchov Námestie slobody 2,0 2,5 5,0 2,5 2,5 34,5 49,0
8 11224 SŠ BA Karloveská 5,0 3,5 4,0 3,0 4,5 28,5 48,5
9 12214 ZŠ BA Malokarpatské nám. 5,0 4,9 5,0 32,5 47,4
10 12174 CZŠ Púchov Námestie slobody 2,0 2,5 5,0 2,5 2,5 31,7 46,2
11 11536 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 5,0 5,0 0,0 2,0 4,0 23,0 39,0
12 12262 CZŠ Piešťany Štefánikova 4,9 3,0 29,5 37,4
13 11712 ZŠ BB Golianova 4,5 2,0 21,5 28,0
14 10479 ZŠ BB Moskovská 11,5 11,5
15 12263 ZŠ ZA Nám. mladosti 10,0 10,0
16 11826 ZŠ BB Golianova 8,5 8,5
17 11708 ZŠ BB Golianova 8,0 8,0
18 12260 ZŠ ZA Nám. mladosti 7,5 7,5
19 11807 ZŠ ZV Hrnčiarska 6,5 6,5
20 12252 ZŠ ZA Nám. mladosti 6,0 6,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11936 ZŠ Stará Turá 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 47,3 72,3
2 11732 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 48,0 71,0
3 11396 ZŠ s MŠ Horná Kráľová 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 46,0 70,0
4 11436 ZŠ PB Slov. partizánov 5,0 4,5 4,0 3,0 3,0 48,0 67,5
5 11812 ZŠ Veľké Uherce 2,0 5,0 5,0 2,5 3,0 42,5 60,0
6 11259 ZŠ Leopoldov 4,0 4,5 3,5 2,5 3,0 39,7 57,2
7 12238 SŠ BA Čachtická - de La Salle 2,0 2,5 2,0 1,2 3,0 29,2 39,9
8 11241 ZŠ s MŠ Budimír 4,2 4,5 0,1 1,0 28,5 38,3
9 11654 ZŠ a G KE Kuzmányho 30,8 30,8
10 11802 ZŠ Stará Turá 22,5 22,5
11 12020 SŠ BA Čachtická - de La Salle 0,0 3,5 12,8 16,3
12 10552 ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 14,8 14,8
13 10430 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 4,0 0,0 4,0 2,0 3,0 13,0
14 12092 ZŠ ZA Nám. mladosti 10,0 10,0
15 12145 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 2,0 0,0 3,7 3,5 9,2
16 12013 SŠ BA Čachtická - de La Salle 8,7 8,7
17 12149 ZŠ s MŠ Veľký Kýr Školská 2,0 2,0 1,5 2,0 7,5
18 12264 ZŠ ZA Nám. mladosti 7,0 7,0
12215 ZŠ Ž. Bosniakovej Teplička n.V. 7,0 7,0
20 12266 ZŠ Ž. Bosniakovej Teplička n.V. 6,0 6,0
21 11153 ZŠ Piešťany E.F.Scherrera 5,6 5,6
12223 ZŠ Piešťany E.F.Scherrera 5,6 5,6
23 12090 ZŠ Ž. Bosniakovej Teplička n.V. 4,5 4,5
24 12247 SŠ BA Čachtická - de La Salle 0,1 0,0 0,1 1,0 1,0 2,2
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11256 G D. Kubín Hviezdoslavovo nám. 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 42,3 65,3
2 10304 GAMČA BA Grösslingova 4,9 5,0 4,0 3,0 5,0 36,2 58,1
3 11980 G BA Hubeného 4,5 5,0 3,5 5,0 3,0 29,8 50,8
4 12286 G KE Alejová 5,0 45,0 50,0
5 12190 G BA Hubeného 2,5 4,0 2,0 4,0 22,8 35,3
6 11653 G Lipany Komenského 4,2 2,5 2,0 9,3 18,0
7 11704 SŠ BA Čachtická - de La Salle 0,5 2,0 1,2 2,0 11,7 17,4
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11372 G Nitra Párovská 4,5 5,0 4,0 5,0 5,0 48,0 71,5
2 10057 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 46,5 69,5
3 10152 G KE Alejová 4,0 5,0 4,0 4,9 5,0 46,5 69,4
4 10305 G BA Vazovova 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 42,5 66,0
5 12058 SG KE Dneperská 5,0 3,5 4,0 42,5 55,0
6 10199 SŠ BA Metodova 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 36,0 53,0
7 10502 G Lučenec Haličská cesta 4,5 4,0 4,0 36,8 49,3
8 10180 SŠ BA Čachtická - de La Salle 4,5 2,0 2,5 3,0 27,0 39,0
9 12159 G KE Alejová 1,5 5,0 5,0 0,1 4,0 22,2 37,8
10 11851 SŠ BA Metodova 4,0 2,0 4,0 3,0 23,2 36,2
11 12257 G sv.Uršule BA Nedbalova 4,5 1,5 3,0 20,0 29,0
12057 SG KE Dneperská 5,0 5,0 4,0 15,0 29,0
13 11939 SŠ BA Metodova 4,2 3,5 4,0 16,0 27,7
14 12006 SŠ BA Metodova 4,2 5,0 15,0 24,2
15 11271 SŠ BA Metodova 13,5 13,5
16 10125 SŠ BA Metodova 3,5 9,0 12,5
12255 G KE Alejová 12,5 12,5
18 10516 SŠ BA Metodova 4,1 4,5 2,0 0,5 11,1
19 11898 SŠ BA Metodova 8,0 8,0
20 11847 SŠ BA Metodova 7,5 7,5
21 11968 SŠ BA Metodova 5,5 5,5
12073 G KE Charkovská 5,5 5,5
23 11831 SŠ BA Metodova 4,0 4,0
24 11902 SŠ BA Metodova 3,6 0,0 3,6
25 10257 SŠ BA Metodova 1,5 1,5
26 11830 SŠ BA Metodova 1,1 1,1
11062 SŠ BA Metodova 1,1 1,1
28 12060 SŠ BA Metodova 0,6 0,6
29 11970 SŠ BA Metodova 0,0 0,0
D-body doteraz
SIAESFZaSI