Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 5. ročník, letná časť - šk. rok 2002/2003

Konečná výsledková listina po 3. sérii letnej časti

Kategória: 7 8 9 Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 Lukáš B. 5,0 4,5 3,0 4,5 4,7 32,5 51,2
2 Alžbeta Č. 2,0 4,0 4,0 4,8 34,8 49,6
3 Stanislava K. 5,0 5,0 5,0 4,0 29,0 48,0
4 Katarína B. 4,0 5,0 5,0 4,6 3,8 29,0 47,6
5 Ján B. 5,0 2,0 5,0 5,0 2,0 30,4 47,4
6 Jana B. 4,0 1,0 5,0 4,0 3,8 29,0 45,8
7 Michal V. 3,5 2,0 4,0 4,5 1,3 31,3 45,3
8 Michal H. 3,0 4,0 3,5 3,5 5,0 29,5 43,5
9 Veronika K. 2,0 5,0 3,0 4,0 5,0 26,0 43,0
10 Martin C. 3,5 4,0 3,0 3,8 26,7 41,0
Ján D. 2,0 1,0 4,0 4,0 30,0 41,0
12 Dana S. 2,0 3,5 4,8 24,7 35,0
13 Lucia B. 2,0 1,0 3,0 27,1 33,1
14 Barbora B. 0,5 1,0 2,5 0,0 27,2 31,2
15 Ľuboš Ž. 3,5 3,5 16,0 23,0
16 Dominik J. 20,8 20,8
17 Filip B. 20,0 20,0
18 Iveta T. 8,0 8,0
D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 Vladimír B. 3,5 4,7 4,5 4,8 5,0 36,7 55,7
2 Patrik S. 5,0 2,0 3,0 5,0 37,5 52,5
3 Jozef H. 3,5 2,0 4,0 3,0 35,5 48,0
4 Lucia S. 2,0 4,2 2,5 4,3 5,0 29,6 45,6
5 Gabriela H. 5,0 3,5 4,0 5,0 26,5 44,0
6 Katarína J. 3,0 2,0 5,0 28,7 38,7
7 Jakub N. 3,0 2,5 3,0 4,1 0,5 24,1 36,7
8 Lenka K. 2,0 1,1 5,0 28,5 36,6
9 Matej W. 4,0 2,5 2,5 3,5 5,0 21,5 36,5
10 Marek V. 2,5 0,5 3,5 23,0 28,5
11 Martin P. 0,5 15,8 16,3
12 Henrieta M. 13,5 13,5
13 Veronika N. 6,2 6,2
14 Jozef Z. 3,2 3,2
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 Ján S. 5,0 2,5 4,8 5,0 5,0 37,8 57,6
2 Ondrej B. 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 36,7 56,7
3 Júlia Z. 3,0 5,0 5,0 5,0 37,2 55,2
4 Peter B. 4,5 3,0 5,0 28,4 40,9
5 Jakub S. 2,5 2,5 1,5 3,2 21,6 31,3
6 Roman H. 2,0 1,0 1,1 4,0 21,5 29,6
7 Viktor D. 28,9 28,9
8 Jana R. 26,3 26,3
9 Lenka S. 2,5 20,3 22,8
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 Peter K. 3,5 5,0 4,9 4,0 4,8 36,0 54,7
2 Bettina B. 3,0 4,5 3,5 4,7 33,6 49,3
3 Pavol H. 3,0 0,5 5,0 3,8 26,5 38,8
4 Erika B. 1,0 4,5 3,0 30,0 38,5
Martin P. 3,0 1,0 3,5 5,0 26,0 38,5
6 Adriana B. 4,0 0,5 5,0 0,0 21,4 30,9
7 Martin K. 13,0 13,0
8 Peter V. 5,0 5,0
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 8 D
1 Lucia H. 3,0 4,0 5,0 5,0 1,7 35,8 52,8
2 Róbert Š. 3,0 4,0 5,0 5,0 1,5 34,4 51,4
3 Miroslav H. 4,0 4,0 4,3 5,0 33,5 50,8
4 Veronika P. 2,5 4,0 4,0 5,0 33,9 49,4
5 Ondrej M. 3,5 4,0 5,0 4,3 32,5 49,3
6 Lucia Š. 2,5 4,5 4,9 5,0 29,8 46,7
7 Juraj C. 5,0 5,0 5,0 2,0 28,5 45,5
8 Samuel P. 4,0 3,5 5,0 0,5 28,2 41,2
9 Matej T. 2,5 4,0 4,5 0,3 26,4 37,7
10 Štefan S. 3,0 5,0 3,8 14,0 25,8
11 Lucia D. 24,8 24,8
12 Martin V. 21,8 21,8
13 Roman M. 1,0 4,5 3,6 6,0 12,1
D-body doteraz
SIAESFZaSI