Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 16. ročník, letná časť - šk. rok 2013/2014

Priebežná výsledková listina po 2. sérii letnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12546 SZŠ BA Bajkalská 3,5 4,9 4,5 5,0 5,0 23,5 46,4
2 12601 ZŠ Bardejov Nám. L. Svobodu 4,0 5,0 4,5 5,0 1,5 23,8 43,8
3 12548 ZŠ KE Ulica Jána Pavla 5,0 4,9 1,5 3,5 23,5 38,4
4 11266 ZŠ BB Golianova 1,0 0,1 1,5 1,0 1,0 10,5 15,1
5 12678 SŠ BA Čachtická - de La Salle 0,0 0,0 0,0 12,1 12,1
6 12676 SŠ BA Čachtická - de La Salle 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6
7 12569 ZŠ PP Dostojevského 7,5 7,5
12766 ZŠ Pliešovce Školská 5,0 2,5 7,5
9 12767 ZŠ Pliešovce Školská 2,5 2,5
D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11593 ZŠ Vysoká n. Kysucou 4,0 5,0 5,0 5,0 4,5 23,0 46,5
2 11859 ZŠ PO Šrobárova 4,0 5,0 3,5 5,0 3,5 23,5 44,5
3 12299 ZŠ PO Šrobárova 4,8 5,0 5,0 4,8 1,5 22,5 43,6
4 11438 ZŠ SNV Hutnícka 3,0 5,0 3,5 4,8 1,0 24,5 41,8
5 11321 ZŠ Kanianka 3,0 5,0 5,0 5,0 3,0 16,2 37,2
6 12718 ZŠ Prešov Májové námestie 3,5 5,0 4,0 1,0 22,0 35,5
7 12755 ZŠ Prešov Májové námestie 3,5 5,0 4,0 1,0 21,5 35,0
8 12189 ZŠ BB Spojová 3,5 4,9 5,0 1,0 18,0 32,4
9 11058 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 2,5 5,0 3,5 1,5 19,5 32,0
10 12632 ZŠ s MŠ Rabča 4,0 4,5 1,0 18,5 28,0
11 12708 ZŠ BB Golianova 2,5 0,5 4,3 0,5 19,5 27,3
12 12520 ZŠ Šaštín - 1,5 2,0 0,5 3,0 18,5 25,5
13 12742 SŠ PP Letná 2,0 2,0 3,0 0,0 17,0 24,0
14 12540 ZŠ BB Golianova 2,0 1,0 3,0 1,5 12,5 20,0
15 11996 ZŠ BA Detvianska 13,0 13,0
16 12723 SŠ PP Letná 2,0 0,5 1,0 0,0 7,0 10,5
17 10123 ZŠ Prievidza Rastislavova 5,0 5,0
18 12722 SŠ PP Letná 1,5 1,5
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11339 ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 24,5 48,0
2 12375 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 4,9 4,0 5,0 4,0 23,2 46,1
3 10288 ZŠ Bytča Ul. Mieru 3,5 5,0 5,0 5,0 2,0 24,5 45,0
4 10118 ZŠ s MŠ PP Francisciho 3,0 5,0 4,5 4,5 1,5 23,3 41,8
5 12485 SŠ BA Karloveská 4,5 5,0 4,0 3,8 3,0 20,7 41,0
6 11224 SŠ BA Karloveská 4,8 4,9 1,5 2,7 1,5 22,2 37,6
7 12349 ZŠ D. Kubín SNP 22,0 22,0
8 11712 ZŠ BB Golianova 1,0 4,0 3,0 13,0 21,0
9 10040 Burnt Mill Academy 0,8 0,5 19,2 20,5
10 12730 ZŠ Nitrianske Rudno 0,0 0,0 18,5 18,5
11 12739 ZŠ Močenok Školská 2,0 4,9 0,5 0,5 8,5 16,4
12 12732 ZŠ Nitrianske Rudno 0,0 0,0 15,0 15,0
13 12214 ZŠ BA Malokarpatské nám. 13,8 13,8
14 12729 ZŠ Nitrianske Rudno 0,0 0,0 10,5 10,5
15 12558 SŠ BA Čachtická - de La Salle 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6
16 12731 ZŠ Nitrianske Rudno 0,0 2,5 0,0 0,0 2,5
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12025 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 21,3 46,3
2 12497 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 4,5 5,0 2,5 24,2 46,2
3 12757 G KE L. Novomeského 3,5 5,0 5,0 5,0 1,0 22,0 41,5
4 12773 SŠ BA Čachtická - de La Salle 0,0 0,0 0,0 17,1 17,1
5 12683 G P.Coubertina Piešťany 14,0 14,0
6 12753 G MI Ľ. Štúra 12,0 12,0
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11135 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 25,0 48,5
2 11980 G BA Hubeného 4,8 5,0 4,5 4,0 4,0 23,5 45,8
3 13680 G Pezinok Senecká 4,0 4,8 5,0 5,0 2,0 23,5 44,3
4 11429 G BA Novohradská 4,8 5,0 2,5 4,8 2,0 24,2 43,3
5 12282 G NZ M.R.Štefánika 4,8 4,5 0,5 3,0 4,0 23,7 40,5
6 10304 GAMČA BA Grösslingova 5,0 5,0 3,5 5,0 20,8 39,3
7 12335 GAV Levice Mierová 5,0 4,9 3,0 3,8 19,0 35,7
8 12391 G BA Hubeného 4,5 2,4 5,0 2,0 20,0 33,9
9 11140 G BA Novohradská 5,0 4,9 5,0 18,0 32,9
10 12570 SG KE Dneperská 2,5 5,0 1,0 5,0 2,5 13,0 29,0
11 12554 G BA Novohradská 4,0 5,0 2,0 17,0 28,0
12 12495 G Modra Nám. slobody 0,5 4,8 5,0 3,0 14,5 27,8
13 12674 SŠ BA Čachtická - de La Salle 3,5 4,0 1,0 0,0 2,0 9,5 20,0
14 11237 G BA Novohradská 16,5 16,5
15 11653 G Lipany Komenského 16,0 16,0
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 10305 G BA Vazovova 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,5 47,5
2 10057 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 22,7 47,2
3 11372 G Nitra Párovská 3,5 5,0 5,0 4,0 4,5 25,0 47,0
4 10211 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 1,0 24,5 45,5
5 10152 G KE Alejová 5,0 4,9 4,0 3,8 3,5 24,0 45,2
6 10125 SŠ BA Metodova 4,8 5,0 4,0 4,0 0,5 23,7 42,0
7 10199 SŠ BA Metodova 4,3 5,0 5,0 4,5 1,0 21,5 41,3
8 12626 1.SG BA Bajkalská 4,6 5,0 3,5 3,8 4,0 20,0 40,9
9 12480 G BA Hubeného 4,0 4,9 0,5 3,5 1,5 13,5 27,9
10 12159 G KE Alejová 0,5 4,9 1,0 0,5 20,5 27,4
11 10502 G Lučenec Haličská cesta 2,5 4,9 4,5 15,3 27,2
12 12006 SŠ BA Metodova 5,0 3,0 4,0 13,5 25,5
13 12744 GLN BA Tomášikova 2,5 7,0 9,5
14 11939 SŠ BA Metodova 1,0 7,5 8,5
15 12255 G KE Alejová 5,0 5,0
D-body doteraz
SIAESFZaSI