Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 17. ročník, zimná časť - šk. rok 2014/2015

Priebežná výsledková listina po 2. sérii zimnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12975 ZŠ Šamorín Kláštorná 2,5 2,0 5,0 2,5 0,0 15,0 27,0
2 12902 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 5,0 2,0 3,5 0,6 4,0 10,8 25,9
3 12954 SZŠ BB Magurská 2,5 1,0 3,5 11,0 18,0
4 13005 ZŠ Pliešovce Školská 2,0 2,2 10,0 14,2
5 12891 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 0,5 2,0 5,0 0,6 0,0 5,3 13,4
6 12967 ZŠ BB Spojová 5,0 6,5 11,5
7 12949 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 0,5 2,0 2,5 0,6 0,0 5,8 11,4
8 13124 ZŠ NR Topoľová 5,0 1,0 5,0 0,0 11,0
9 13280 ZŠ Šamorín Kláštorná 2,0 1,0 5,0 1,8 9,8
10 12968 ZŠ BB Spojová 3,5 4,0 7,5
11 12877 ZŠ Šamorín Kláštorná 0,2 2,0 5,0 7,2
12 12904 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 0,0 2,0 1,0 0,6 2,0 0,0 5,6
13 13125 ZŠ NR Topoľová 0,5 4,0 0,0 4,5
14 12989 ZŠ Šamorín Kláštorná 4,0 4,0
15 12945 ZŠ Šamorín Kláštorná 3,0 3,0
16 13123 ZŠ NR Topoľová 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0
17 13011 SŠ BA Karloveská 0,5 1,0 1,5
D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12880 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 24,0 48,7
2 12546 SZŠ BA Bajkalská 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 23,0 47,0
3 12397 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 2,0 5,0 2,5 5,0 25,0 44,5
4 12548 ZŠ KE Ulica Jána Pavla 5,0 5,0 3,5 5,0 25,0 43,5
5 12873 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 3,0 5,0 0,0 3,0 15,0 31,0
6 13051 SŠ PP Letná 2,5 1,0 3,5 1,5 5,0 17,0 30,5
7 12925 SZŠ BB Magurská 4,9 2,0 1,5 2,0 16,5 26,9
8 11266 ZŠ BB Golianova 3,0 5,0 5,0 13,5 26,5
9 12917 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 2,0 5,0 5,0 11,8 23,8
10 13194 ZŠ PP Dostojevského 2,0 1,0 5,0 13,8 21,8
11 12924 SZŠ BB Magurská 0,0 2,0 1,5 2,0 16,0 21,5
12 13018 CZŠ Piešťany Štefánikova 0,5 2,0 2,0 2,5 3,0 10,5 20,5
12985 ZŠ KE Polianska 3,5 3,0 4,0 2,0 0,0 8,0 20,5
14 13058 SZŠ BA Bajkalská 1,5 2,0 3,5 2,5 0,0 10,0 19,5
15 13082 SŠ PP Letná 2,5 1,0 15,0 18,5
16 13060 CZŠ Piešťany Štefánikova 3,0 1,0 5,0 8,0 17,0
12794 SŠ BA Čachtická - de La Salle 17,0 17,0
18 13046 ZŠ ZA Nám. mladosti 16,3 16,3
19 12915 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 12,8 12,8
20 13119 ZŠ J.Vojtaššáka Zákamenné 12,7 12,7
21 12940 ZŠ Šamorín Kláštorná 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 9,5 11,5
22 13065 ZŠ J.Vojtaššáka Zákamenné 11,0 11,0
23 12998 ZŠ ZV Hrnčiarska 2,5 2,0 1,0 0,0 5,0 10,5
24 13025 SŠ PP Letná 1,0 9,0 10,0
25 13084 SŠ PP Letná 3,0 6,2 9,2
26 11513 SŠ PP Letná 1,0 2,0 6,0 9,0
13063 ZŠ J.Vojtaššáka Zákamenné 9,0 9,0
28 13064 ZŠ J.Vojtaššáka Zákamenné 7,5 7,5
29 13080 SŠ PP Letná 7,1 7,1
30 12837 SŠ PP Letná 4,5 4,5
31 13075 SŠ PP Letná 0,5 3,0 3,5
13081 SŠ PP Letná 0,5 0,0 3,0 3,5
33 13074 SŠ PP Letná 2,0 1,0 3,0
11511 SŠ PP Letná 1,0 0,0 2,0 3,0
35 13083 SŠ PP Letná 2,5 2,5
36 13120 SŠ PP Letná 2,0 0,0 2,0
13079 SŠ PP Letná 2,0 2,0
13085 SŠ PP Letná 2,0 2,0
39 11512 SŠ PP Letná 1,0 0,0 1,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11438 ZŠ SNV Hutnícka 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5 49,5
2 11593 ZŠ Vysoká n. Kysucou 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,5 48,5
3 12299 ZŠ PO Šrobárova 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 24,0 47,0
11859 ZŠ PO Šrobárova 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 25,0 47,0
5 12910 ZŠ s MŠ PP Komenského 4,9 4,5 5,0 5,0 0,0 24,0 43,4
6 11058 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 20,0 43,0
7 11321 ZŠ Kanianka 3,5 3,0 4,0 3,0 5,0 21,5 40,0
8 13068 ZŠ Močenok Školská 3,5 2,5 4,0 4,5 5,0 20,0 39,5
9 12952 ZŠ Stará Turá 5,0 2,0 5,0 5,0 22,0 39,0
10 12708 ZŠ BB Golianova 5,0 3,0 5,0 3,0 22,5 38,5
11 13067 ZŠ Močenok Školská 4,9 3,0 4,5 5,0 1,0 20,0 38,4
12 12909 ZŠ s MŠ PP Komenského 3,5 2,0 4,0 4,0 0,0 21,5 35,0
13 12189 ZŠ BB Spojová 5,0 3,0 5,0 20,0 33,0
14 13070 ZŠ Močenok Školská 3,5 2,5 4,5 5,0 16,0 31,5
12962 ZŠ ZV Hrnčiarska 0,5 2,0 2,0 5,0 22,0 31,5
16 13086 SŠ PP Letná 0,5 0,5 3,5 3,0 0,0 23,5 31,0
17 13093 SŠ PP Letná 0,5 3,0 4,0 22,0 29,5
18 12821 ZŠ Nitrianske Rudno 4,9 2,0 5,0 2,2 0,0 14,5 28,6
19 12843 ZŠ BB Moskovská 1,0 3,0 3,5 2,5 0,5 17,3 27,8
20 13077 SŠ PP Letná 0,5 2,0 4,0 1,5 5,0 13,5 26,5
21 12723 SŠ PP Letná 0,5 1,0 4,5 1,0 0,0 17,5 24,5
22 13071 ZŠ Močenok Školská 1,0 5,0 1,0 0,0 17,0 24,0
23 13089 SŠ PP Letná 2,0 5,0 4,0 11,0 22,0
24 12836 SŠ PP Letná 1,0 2,0 0,5 17,5 21,0
25 12540 ZŠ BB Golianova 0,5 2,0 5,0 13,2 20,7
26 13072 ZŠ Močenok Školská 2,5 2,0 2,0 5,0 7,0 18,5
27 13078 SŠ PP Letná 1,0 4,0 5,0 8,3 18,3
28 12456 ZŠ Kamenná Poruba 18,0 18,0
29 13174 SŠ PP Letná 0,5 2,0 1,0 0,0 14,3 17,8
30 13069 ZŠ Močenok Školská 15,5 15,5
31 13094 SŠ PP Letná 5,0 2,0 1,5 0,0 6,2 14,7
32 11996 ZŠ BA Detvianska 12,7 12,7
33 13091 SŠ PP Letná 1,0 0,5 10,5 12,0
34 12811 SŠ PP Letná 11,0 11,0
35 13088 SŠ PP Letná 2,0 0,0 8,5 10,5
36 13090 SŠ PP Letná 0,5 2,0 6,5 9,0
12994 CZŠ Narnia BA Beňadická 9,0 9,0
38 13076 SŠ PP Letná 0,5 0,0 8,0 8,5
39 12804 ZŠ s MŠ Zalužice 3,0 4,0 0,0 7,0
40 12707 SŠ PP Letná 5,0 5,0
13087 SŠ PP Letná 5,0 5,0
42 13167 SŠ PP Letná 3,5 0,0 3,5
43 12520 ZŠ Šaštín 3,0 3,0
44 12942 CZŠ Piešťany Štefánikova 2,5 2,5
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11846 G KE Alejová 5,0 3,0 4,0 2,5 0,0 16,5 31,0
2 12830 G BA Hubeného 5,0 3,0 5,0 13,5 26,5
3 13066 SŠ BA Čachtická - de La Salle 0,5 4,0 3,5 0,5 11,0 19,5
4 12476 G KE Alejová 8,5 8,5
5 13096 Evanj. G KE Škultétyho 5,5 5,5
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12497 G P.Coubertina Piešťany 5,0 2,0 5,0 5,0 5,0 25,0 47,0
2 12025 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 3,0 5,0 3,0 5,0 23,8 44,8
3 11176 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 2,5 4,5 5,0 5,0 20,5 42,5
4 12757 G KE L. Novomeského 5,0 5,0 5,0 2,5 22,5 40,0
5 12907 SG KE Dneperská 5,0 5,0 5,0 23,5 38,5
6 13440 G P.Coubertina Piešťany 2,0 3,5 3,0 5,0 18,8 32,3
7 12683 G P.Coubertina Piešťany 4,9 3,0 3,5 18,2 29,6
8 12850 G P.Coubertina Piešťany 0,2 1,5 4,0 0,5 5,0 18,0 29,2
9 12853 G P.Coubertina Piešťany 1,5 1,5 2,0 3,5 0,5 19,8 28,8
10 13001 G KE Alejová 2,5 2,0 3,5 3,0 0,0 16,5 27,5
11 12908 SG KE Dneperská 5,0 20,0 25,0
12 12773 SŠ BA Čachtická - de La Salle 0,8 16,7 17,5
13 12831 G KE Charkovská 4,0 2,5 5,0 4,5 16,0
14 12869 ZŠ BA Palisády 57 15,2 15,2
15 13195 G P.Coubertina Piešťany 13,2 13,2
16 13166 G KE Charkovská 2,0 5,0 5,0 0,0 12,0
17 13059 SG KE Dneperská 10,0 10,0
18 13044 G KE Charkovská 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11429 G BA Novohradská 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,8
2 11140 G BA Novohradská 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,0
11135 G BA Novohradská 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,0
4 12282 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 22,5 47,5
5 12554 G BA Novohradská 5,0 2,0 4,0 3,5 5,0 25,0 44,5
6 11980 G BA Hubeného 5,0 4,0 5,0 5,0 0,0 24,5 43,5
7 10304 GAMČA BA Grösslingova 5,0 4,0 4,5 5,0 24,5 43,0
8 13680 G Pezinok Senecká 5,0 0,5 4,5 5,0 0,0 23,5 38,5
12391 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 2,0 5,0 3,5 0,0 23,0 38,5
10 12570 SG KE Dneperská 0,5 2,0 4,0 3,5 5,0 20,0 35,0
11 11671 Piar. G TN Palackého 4,0 3,5 24,0 31,5
12 12204 Piar. G TN Palackého 2,5 4,5 5,0 15,0 27,0
13 12335 GAV Levice Mierová 5,0 3,5 0,0 15,5 24,0
14 13028 Evanj. G KE Škultétyho 22,0 22,0
15 12495 G Modra Nám. slobody 2,0 2,0 2,0 9,5 15,5
12906 SG KE Dneperská 15,5 15,5
17 12531 ŠpMNDaG BA Skalická 9,5 9,5
18 12938 G Hnúšťa Hlavná 0,0 2,0 0,0 0,0 7,3 9,3
13008 G Hnúšťa Hlavná 0,0 2,0 0,0 0,0 7,3 9,3
20 13009 G Hnúšťa Hlavná 0,0 2,0 0,0 0,0 4,8 6,8
D-body doteraz
SIAESFZaSI