Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 17. ročník, letná časť - šk. rok 2014/2015

Priebežná výsledková listina po 1. sérii letnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12975 ZŠ Šamorín Kláštorná 5,0 4,0 1,0 1,5 0,0 11,5
13123 ZŠ NR Topoľová 4,0 4,5 3,0 0,0 11,5
3 12967 ZŠ BB Spojová 5,0 0,0 5,0
4 12968 ZŠ BB Spojová 3,0 0,0 3,0
D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12548 ZŠ KE Ulica Jána Pavla 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
12546 SZŠ BA Bajkalská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
3 11266 ZŠ BB Golianova 5,0 4,5 5,0 0,0 14,5
4 13051 SŠ PP Letná 0,0 3,5 4,5 1,5 1,0 0,0 10,5
5 13194 ZŠ PP Dostojevského 5,0 1,0 3,0 1,0 0,0 10,0
6 13058 SZŠ BA Bajkalská 5,0 1,0 0,2 2,0 1,0 0,0 9,2
7 12985 ZŠ KE Polianska 0,0 4,0 0,2 1,5 1,0 0,0 6,7
8 13060 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 0,0 5,0
9 12940 ZŠ Šamorín Kláštorná 0,0 1,0 1,5 0,0 2,5
10 11511 SŠ PP Letná 1,0 1,0 0,0 2,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11859 ZŠ PO Šrobárova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
2 11438 ZŠ SNV Hutnícka 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 0,0 23,0
3 12299 ZŠ PO Šrobárova 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 0,0 22,0
4 12909 ZŠ s MŠ PP Komenského 5,0 4,0 5,0 5,0 1,0 0,0 20,0
5 11321 ZŠ Kanianka 4,0 4,0 5,0 5,0 1,0 0,0 19,0
6 12910 ZŠ s MŠ PP Komenského 5,0 4,0 1,5 5,0 2,0 0,0 17,5
7 12821 ZŠ Nitrianske Rudno 5,0 4,0 3,0 4,0 0,0 16,0
8 13094 SŠ PP Letná 4,5 4,0 1,5 1,0 0,0 11,0
9 12708 ZŠ BB Golianova 3,0 4,5 3,0 0,0 10,5
10 13077 SŠ PP Letná 4,5 4,9 0,0 9,4
11 12189 ZŠ BB Spojová 3,0 5,0 0,0 8,0
12 13093 SŠ PP Letná 4,0 0,0 4,0
13089 SŠ PP Letná 4,0 0,0 4,0
14 12843 ZŠ BB Moskovská 0,0 2,0 0,0 1,1 0,0 0,0 3,1
15 13174 SŠ PP Letná 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0
12723 SŠ PP Letná 0,0 2,0 1,0 0,0 3,0
17 13091 SŠ PP Letná 1,0 0,0 1,0
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12830 G BA Hubeného 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
2 12533 G BA Novohradská 5,0 5,0 0,0 10,0
3 13066 SŠ BA Čachtická - de La Salle 1,0 4,8 1,0 0,0 6,8
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12497 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
2 12757 G KE L. Novomeského 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 0,0 24,0
12025 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 0,0 24,0
4 13195 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 4,0 0,0 19,0
12037 G Nitra Párovská 5,0 4,5 4,5 5,0 0,0 19,0
6 11176 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 3,5 5,0 1,5 2,0 0,0 17,0
7 12908 SG KE Dneperská 5,0 5,0 4,9 0,0 14,9
8 13440 G P.Coubertina Piešťany 4,0 5,0 0,5 1,5 3,0 0,0 14,0
12853 G P.Coubertina Piešťany 5,0 4,0 2,5 1,5 1,0 0,0 14,0
10 12254 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,5 1,0 2,0 0,0 12,5
12907 SG KE Dneperská 5,0 5,0 1,5 1,0 0,0 12,5
12850 G P.Coubertina Piešťany 5,0 1,5 3,0 3,0 0,0 12,5
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12554 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
11135 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
3 13680 G Pezinok Senecká 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 0,0 24,5
4 11140 G BA Novohradská 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 0,0 24,0
5 11980 G BA Hubeného 5,0 5,0 5,0 3,0 4,5 0,0 22,5
6 11429 G BA Novohradská 5,0 5,0 2,5 5,0 4,0 0,0 21,5
7 12282 G BA Novohradská 5,0 3,5 2,5 5,0 4,0 0,0 20,0
8 10249 GAV Levice Mierová 5,0 5,0 5,0 1,5 1,0 0,0 17,5
12570 SG KE Dneperská 5,0 4,0 3,5 3,0 2,0 0,0 17,5
10 10304 GAMČA BA Grösslingova 5,0 5,0 5,0 1,0 0,0 16,0
11 12204 Piar. G TN Palackého 5,0 5,0 0,0 10,0
D-body doteraz
SIAESFZaSI