Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 17. ročník, zimná časť - šk. rok 2014/2015

Konečná výsledková listina po 3. sérii zimnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12975 ZŠ Šamorín Kláštorná 4,5 3,0 3,5 2,5 27,0 40,5
2 12902 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 4,5 0,1 3,0 2,0 3,0 25,9 38,5
3 12891 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 4,0 0,1 3,0 0,0 3,0 13,4 23,5
4 12954 SZŠ BB Magurská 0,0 0,1 0,5 2,5 18,0 21,1
5 12967 ZŠ BB Spojová 3,0 11,5 14,5
6 13005 ZŠ Pliešovce Školská 14,2 14,2
7 13280 ZŠ Šamorín Kláštorná 1,0 0,1 0,5 9,8 11,4
12949 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 11,4 11,4
9 13124 ZŠ NR Topoľová 11,0 11,0
10 12904 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 3,5 0,1 1,0 0,5 5,6 10,7
11 12968 ZŠ BB Spojová 3,0 7,5 10,5
12 13123 ZŠ NR Topoľová 4,5 2,0 1,0 2,0 9,5
13 12877 ZŠ Šamorín Kláštorná 7,2 7,2
14 13125 ZŠ NR Topoľová 4,5 4,5
15 12989 ZŠ Šamorín Kláštorná 4,0 4,0
16 12945 ZŠ Šamorín Kláštorná 3,0 3,0
17 13011 SŠ BA Karloveská 1,5 1,5
D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12880 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 48,7 72,2
2 12546 SZŠ BA Bajkalská 5,0 5,0 4,0 5,0 3,5 47,0 69,5
3 12397 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 44,5 68,5
4 12548 ZŠ KE Ulica Jána Pavla 5,0 5,0 4,8 5,0 3,5 43,5 66,8
5 13051 SŠ PP Letná 4,0 2,0 3,0 2,0 3,5 30,5 45,0
6 12925 SZŠ BB Magurská 4,0 5,0 0,5 2,0 26,9 38,4
7 12985 ZŠ KE Polianska 4,0 4,0 3,0 3,5 2,5 20,5 37,5
8 11266 ZŠ BB Golianova 3,0 1,0 3,5 26,5 34,0
13058 SZŠ BA Bajkalská 4,5 2,0 3,5 2,0 2,5 19,5 34,0
12873 CZŠ Piešťany Štefánikova 3,0 31,0 34,0
11 13060 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 4,5 4,0 3,3 17,0 33,8
12 12924 SZŠ BB Magurská 3,0 5,0 0,5 3,5 21,5 33,5
13 13194 ZŠ PP Dostojevského 4,0 3,5 21,8 29,3
14 13082 SŠ PP Letná 5,0 1,0 18,5 24,5
15 12917 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 23,8 23,8
16 13018 CZŠ Piešťany Štefánikova 20,5 20,5
17 12794 SŠ BA Čachtická - de La Salle 17,0 17,0
18 13046 ZŠ ZA Nám. mladosti 16,3 16,3
19 12940 ZŠ Šamorín Kláštorná 3,5 0,0 11,5 15,0
20 13025 SŠ PP Letná 3,5 10,0 13,5
21 12915 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 12,8 12,8
22 13119 ZŠ J.Vojtaššáka Zákamenné 12,7 12,7
23 13065 ZŠ J.Vojtaššáka Zákamenné 11,0 11,0
24 12998 ZŠ ZV Hrnčiarska 10,5 10,5
25 13084 SŠ PP Letná 0,5 9,2 9,7
26 11513 SŠ PP Letná 0,0 0,5 0,0 9,0 9,5
27 13063 ZŠ J.Vojtaššáka Zákamenné 9,0 9,0
28 13064 ZŠ J.Vojtaššáka Zákamenné 7,5 7,5
29 13080 SŠ PP Letná 7,1 7,1
30 12837 SŠ PP Letná 4,5 4,5
11511 SŠ PP Letná 0,5 1,0 3,0 4,5
32 13081 SŠ PP Letná 0,5 3,5 4,0
33 13075 SŠ PP Letná 3,5 3,5
34 13074 SŠ PP Letná 3,0 3,0
35 13083 SŠ PP Letná 2,5 2,5
36 13120 SŠ PP Letná 2,0 2,0
13079 SŠ PP Letná 2,0 2,0
13085 SŠ PP Letná 2,0 2,0
39 11512 SŠ PP Letná 1,0 1,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11438 ZŠ SNV Hutnícka 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 49,5 73,0
2 11859 ZŠ PO Šrobárova 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0 47,0 69,0
3 12299 ZŠ PO Šrobárova 5,0 5,0 4,5 3,5 3,5 47,0 68,5
4 11593 ZŠ Vysoká n. Kysucou 4,0 3,0 3,5 2,0 5,0 48,5 66,0
5 12910 ZŠ s MŠ PP Komenského 4,5 5,0 4,0 3,0 3,5 43,4 63,4
6 11058 ZŠ ZA Ulica sv. Gorazda 5,0 5,0 4,0 3,5 43,0 60,5
7 11321 ZŠ Kanianka 5,0 5,0 3,0 3,5 1,5 40,0 58,0
8 13068 ZŠ Močenok Školská 4,0 5,0 4,8 1,0 1,7 39,5 56,0
9 13067 ZŠ Močenok Školská 4,0 5,0 4,0 1,0 1,7 38,4 54,1
10 12708 ZŠ BB Golianova 3,5 2,5 3,0 3,5 38,5 51,0
11 12909 ZŠ s MŠ PP Komenského 3,0 3,0 4,0 3,0 2,5 35,0 50,5
12 12189 ZŠ BB Spojová 5,0 3,0 4,0 3,5 33,0 48,5
13 13070 ZŠ Močenok Školská 4,0 4,0 4,0 1,0 3,5 31,5 48,0
14 12952 ZŠ Stará Turá 1,0 0,5 4,5 2,5 39,0 47,5
15 12821 ZŠ Nitrianske Rudno 2,5 2,5 5,0 3,0 3,5 28,6 45,1
16 12962 ZŠ ZV Hrnčiarska 3,0 5,0 3,5 31,5 43,0
17 13071 ZŠ Močenok Školská 4,0 5,0 5,0 2,0 1,7 24,0 41,7
18 13077 SŠ PP Letná 5,0 1,0 3,5 3,5 26,5 39,5
19 13086 SŠ PP Letná 3,5 3,0 31,0 37,5
20 12843 ZŠ BB Moskovská 4,5 0,5 0,5 0,0 0,0 27,8 33,3
21 13093 SŠ PP Letná 3,0 29,5 32,5
22 13094 SŠ PP Letná 5,0 5,0 3,5 2,0 0,0 14,7 30,2
23 12836 SŠ PP Letná 4,0 0,5 2,0 21,0 27,5
24 12540 ZŠ BB Golianova 3,5 0,5 2,0 20,7 26,7
25 13069 ZŠ Močenok Školská 3,5 5,0 1,7 15,5 25,7
26 12723 SŠ PP Letná 24,5 24,5
27 13089 SŠ PP Letná 1,0 0,5 22,0 23,5
28 13174 SŠ PP Letná 4,0 17,8 21,8
29 13072 ZŠ Močenok Školská 18,5 18,5
30 13078 SŠ PP Letná 18,3 18,3
31 12456 ZŠ Kamenná Poruba 18,0 18,0
32 13091 SŠ PP Letná 3,5 1,0 12,0 16,5
33 13090 SŠ PP Letná 4,0 1,0 9,0 14,0
34 11996 ZŠ BA Detvianska 12,7 12,7
35 12811 SŠ PP Letná 11,0 11,0
36 13088 SŠ PP Letná 10,5 10,5
37 12994 CZŠ Narnia BA Beňadická 9,0 9,0
38 13076 SŠ PP Letná 8,5 8,5
39 12804 ZŠ s MŠ Zalužice 7,0 7,0
40 12707 SŠ PP Letná 5,0 5,0
13087 SŠ PP Letná 5,0 5,0
42 13167 SŠ PP Letná 3,5 3,5
43 12520 ZŠ Šaštín 3,0 3,0
44 12942 CZŠ Piešťany Štefánikova 2,5 2,5
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11846 G KE Alejová 4,0 2,0 0,5 3,0 31,0 40,5
2 12830 G BA Hubeného 4,0 3,0 2,0 2,5 26,5 38,0
3 13066 SŠ BA Čachtická - de La Salle 3,0 4,9 5,0 3,5 19,5 35,9
4 12476 G KE Alejová 8,5 8,5
5 13096 Evanj. G KE Škultétyho 5,5 5,5
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12497 G P.Coubertina Piešťany 5,0 4,5 5,0 3,0 5,0 47,0 69,5
2 12025 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 44,8 68,8
3 11176 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 3,0 5,0 3,5 42,5 64,0
4 12757 G KE L. Novomeského 3,5 5,0 3,8 5,0 3,5 40,0 60,8
5 12907 SG KE Dneperská 4,5 5,0 4,5 38,5 52,5
6 13440 G P.Coubertina Piešťany 4,5 0,5 3,0 5,0 3,5 32,3 48,8
7 13001 G KE Alejová 3,5 2,5 3,0 5,0 4,8 27,5 46,3
8 12853 G P.Coubertina Piešťany 4,0 3,0 3,0 4,0 2,5 28,8 45,3
9 12850 G P.Coubertina Piešťany 3,0 1,0 0,5 0,0 3,0 29,2 36,7
10 12683 G P.Coubertina Piešťany 29,6 29,6
11 12908 SG KE Dneperská 25,0 25,0
12 13195 G P.Coubertina Piešťany 2,0 1,0 4,5 3,0 13,2 23,7
13 12773 SŠ BA Čachtická - de La Salle 17,5 17,5
14 12831 G KE Charkovská 16,0 16,0
15 12869 ZŠ BA Palisády 57 15,2 15,2
16 13166 G KE Charkovská 12,0 12,0
17 13059 SG KE Dneperská 10,0 10,0
18 13044 G KE Charkovská 1,0 1,0
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11429 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,8 74,8
2 11140 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0 74,0
3 11135 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 49,0 73,0
4 12282 G BA Novohradská 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 47,5 71,0
5 11980 G BA Hubeného 5,0 5,0 4,8 5,0 2,5 43,5 65,8
6 13680 G Pezinok Senecká 5,0 4,5 5,0 2,5 5,0 38,5 60,5
7 12554 G BA Novohradská 5,0 3,5 3,5 44,5 56,5
8 10304 GAMČA BA Grösslingova 3,5 2,0 2,0 3,5 43,0 54,0
9 12570 SG KE Dneperská 1,5 5,0 3,5 5,0 2,0 35,0 52,0
10 11671 Piar. G TN Palackého 5,0 5,0 4,0 1,0 4,5 31,5 51,0
11 12335 GAV Levice Mierová 4,0 3,5 5,0 3,0 3,5 24,0 43,0
12 12391 ŠpMNDaG BA Skalická 38,5 38,5
13 12204 Piar. G TN Palackého 5,0 27,0 32,0
14 13028 Evanj. G KE Škultétyho 22,0 22,0
15 12495 G Modra Nám. slobody 15,5 15,5
12906 SG KE Dneperská 15,5 15,5
17 13008 G Hnúšťa Hlavná 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 9,3 9,8
12938 G Hnúšťa Hlavná 0,0 0,0 0,5 0,0 9,3 9,8
19 12531 ŠpMNDaG BA Skalická 9,5 9,5
20 13009 G Hnúšťa Hlavná 0,0 0,0 0,5 0,0 6,8 7,3
D-body doteraz
SIAESFZaSI