Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 17. ročník, letná časť - šk. rok 2014/2015

Konečná výsledková listina po 3. sérii letnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12975 ZŠ Šamorín Kláštorná 5,0 4,0 5,0 1,5 28,5 44,0
2 13123 ZŠ NR Topoľová 5,0 5,0 2,5 4,8 0,0 25,5 42,8
3 12967 ZŠ BB Spojová 4,0 5,0 10,0 19,0
4 12968 ZŠ BB Spojová 0,0 5,0 8,0 13,0
5 13280 ZŠ Šamorín Kláštorná 1,0 0,5 1,0 0,0 7,0 9,5
D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12546 SZŠ BA Bajkalská 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 50,0 74,5
2 12548 ZŠ KE Ulica Jána Pavla 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 47,0 72,0
3 13051 SŠ PP Letná 0,0 3,5 5,0 4,8 5,0 31,0 49,3
4 12985 ZŠ KE Polianska 1,0 4,5 5,0 1,0 5,0 26,5 43,0
5 11266 ZŠ BB Golianova 0,0 4,5 1,0 28,5 34,0
6 13194 ZŠ PP Dostojevského 1,0 5,0 0,5 5,0 16,0 27,5
7 13058 SZŠ BA Bajkalská 0,5 1,5 4,5 3,0 15,2 24,7
8 12880 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 0,0 23,5
9 12940 ZŠ Šamorín Kláštorná 5,0 2,0 11,5 18,5
10 13060 CZŠ Piešťany Štefánikova 10,0 10,0
11 11511 SŠ PP Letná 0,0 0,5 6,0 6,5
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11859 ZŠ PO Šrobárova 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 50,0 74,5
2 11438 ZŠ SNV Hutnícka 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 46,0 69,0
3 12299 ZŠ PO Šrobárova 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 46,0 68,5
4 11321 ZŠ Kanianka 5,0 5,0 5,0 1,5 5,0 40,0 61,5
5 12189 ZŠ BB Spojová 0,5 5,0 1,0 5,0 28,0 39,5
6 11593 ZŠ Vysoká n. Kysucou 5,0 5,0 5,0 18,5 33,5
7 12821 ZŠ Nitrianske Rudno 31,5 31,5
8 13094 SŠ PP Letná 5,0 1,0 1,0 23,5 30,5
9 12843 ZŠ BB Moskovská 1,5 5,0 2,0 0,0 5,0 8,1 21,6
10 13077 SŠ PP Letná 0,0 20,4 20,4
11 12909 ZŠ s MŠ PP Komenského 20,0 20,0
12 12910 ZŠ s MŠ PP Komenského 17,5 17,5
13 12708 ZŠ BB Golianova 10,5 10,5
14 13093 SŠ PP Letná 9,5 9,5
15 13089 SŠ PP Letná 9,0 9,0
16 12723 SŠ PP Letná 7,5 7,5
17 12836 SŠ PP Letná 5,0 5,0
18 13091 SŠ PP Letná 0,0 4,0 4,0
19 13174 SŠ PP Letná 3,0 3,0
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12830 G BA Hubeného 1,0 5,0 35,0 41,0
2 13066 SŠ BA Čachtická - de La Salle 0,0 0,5 1,0 5,0 14,3 20,8
3 12533 G BA Novohradská 19,5 19,5
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12497 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0 75,0
2 12025 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 48,0 72,0
3 12757 G KE L. Novomeského 5,0 5,0 5,0 1,5 5,0 48,5 70,0
4 11176 ŠpMNDaG BA Skalická 2,0 5,0 4,0 4,0 5,0 41,0 61,0
5 13440 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 4,0 5,0 3,0 35,0 57,0
6 12254 ŠpMNDaG BA Skalická 4,5 5,0 5,0 37,0 51,5
7 13195 G P.Coubertina Piešťany 0,0 0,5 3,0 4,5 5,0 36,5 49,5
8 12853 G P.Coubertina Piešťany 5,0 2,0 4,0 0,8 5,0 30,0 46,8
9 12908 SG KE Dneperská 5,0 5,0 34,4 44,4
10 12907 SG KE Dneperská 1,5 5,0 32,5 39,0
11 12037 G Nitra Párovská 2,0 36,0 38,0
12 12850 G P.Coubertina Piešťany 24,0 24,0
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12554 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0 74,0
11135 G BA Novohradská 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 49,5 74,0
11140 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0 74,0
4 13680 G Pezinok Senecká 5,0 4,5 5,0 4,9 5,0 48,5 72,9
5 11429 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 43,0 68,0
6 12282 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 40,0 65,0
7 12570 SG KE Dneperská 5,0 4,5 4,0 1,5 5,0 41,0 61,0
8 10304 GAMČA BA Grösslingova 5,0 4,5 4,4 5,0 40,0 58,9
9 11980 G BA Hubeného 5,0 5,0 5,0 43,0 58,0
10 10249 GAV Levice Mierová 5,0 4,5 1,0 5,0 36,0 51,5
11 11765 G P.Coubertina Piešťany 0,5 5,0 4,0 4,0 5,0 19,0 37,5
12 11642 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 0,0 24,8
13 13162 G BA Novohradská 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 0,0 24,5
11613 GAV Levice Mierová 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 24,5
15 11254 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 0,0 23,0
16 12204 Piar. G TN Palackého 16,0 16,0
17 11671 Piar. G TN Palackého 7,5 7,5
D-body doteraz
SIAESFZaSI