Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 18. ročník, zimná časť - šk. rok 2015/2016

Konečná výsledková listina po 3. sérii zimnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13375 ZŠ Prešov Šmeralova 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 43,5 68,3
2 13335 ZŠ LM Demänovská cesta 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 34,3 57,3
3 13301 ZŠ Šamorín Kláštorná 5,0 5,0 4,0 4,0 4,4 34,5 56,9
4 13502 ZŠ PO Šrobárova 4,5 5,0 5,0 4,5 4,8 31,0 54,8
5 12577 ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 5,0 5,0 4,8 17,5 37,3
6 13604 ZŠ BB Golianova 5,0 4,8 19,0 28,8
7 12968 ZŠ BB Spojová 2,0 3,5 13,0 18,5
8 13597 ZŠ a G KE Kuzmányho 11,5 11,5
9 12967 ZŠ BB Spojová 2,0 3,6 5,0 10,6
10 13727 4,6 2,0 1,0 0,0 7,6
11 13662 ZŠ ZV J.Alexyho 4,0 4,0
D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11714 ZŠ Lipany Komenského 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 48,8 73,6
2 12975 ZŠ Šamorín Kláštorná 5,0 5,0 5,0 4,6 4,5 33,0 57,1
3 13620 SŠ PP Letná 5,0 1,0 4,5 3,5 5,0 31,5 50,5
4 13656 SŠ PP Letná 5,0 5,0 4,7 2,5 4,8 27,5 49,5
5 12809 ZŠ PB Slov. partizánov 5,0 0,0 3,0 5,0 4,8 27,3 45,1
6 11222 SZŠ ZA Oravská cesta 5,0 4,3 2,5 2,5 30,5 44,8
7 13255 ZŠ KE Polianska 5,0 0,0 2,5 1,0 3,2 29,4 41,1
8 12048 ZŠ BB Golianova 5,0 1,0 4,6 3,0 4,8 21,5 39,9
9 13280 ZŠ Šamorín Kláštorná 5,0 5,0 4,7 1,5 4,2 16,5 36,9
10 13285 ZŠ BB Golianova 1,5 1,0 4,7 2,0 4,8 22,0 36,0
11 13732 SŠ PP Letná 5,0 5,0 4,0 21,0 35,0
12 13216 ZŠ PP Dostojevského 5,0 4,8 24,8 34,6
13 13431 ZŠ BB Golianova 4,5 1,0 2,0 24,0 31,5
14 12877 ZŠ Šamorín Kláštorná 24,0 24,0
15 13657 SŠ PP Letná 5,0 18,0 23,0
16 13271 ZŠ ZV Nám. mládeže 14,0 14,0
11987 ZŠ Senec Tajovského 14,0 14,0
13771 SŠ PP Letná 5,0 2,5 6,5 14,0
19 13710 SŠ PP Letná 4,8 6,5 11,3
20 13655 ZŠ J.Vojtaššáka Zákamenné 5,0 1,5 3,5 10,0
21 13546 ZŠ Strečno 5,5 5,5
22 13223 ZŠ SNV Hutnícka 5,0 5,0
23 13712 ZŠ PP Dostojevského 2,0 2,0
13248 ZŠ KE Polianska 2,0 2,0
25 13363 ZŠ KE Polianska 0,5 0,5
26 13257 ZŠ KE Polianska 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12880 CZŠ Piešťany Štefánikova 4,5 5,0 5,0 4,9 5,0 47,3 71,7
2 12546 SZŠ BA Bajkalská 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 45,0 69,5
3 13193 ZŠ BB Spojová 5,0 5,0 3,8 3,7 3,8 37,5 58,8
4 11266 ZŠ BB Golianova 5,0 5,0 4,3 4,5 4,8 32,0 55,6
5 13372 ZŠ PO Važecká 5,0 5,0 3,0 4,8 31,8 49,6
6 13443 ZŠ SNV O. Kožucha 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 26,8 49,3
7 13374 ZŠ Plešivec 5,0 5,0 4,7 2,5 3,6 26,0 46,8
8 13694 ZŠ Prešov Májové námestie 5,0 5,0 5,0 5,0 3,8 22,5 46,3
9 12366 ZŠ Prešov Bajkalská 5,0 5,0 26,3 36,3
10 13058 SZŠ BA Bajkalská 3,5 4,5 4,6 4,5 5,0 11,5 33,6
13194 ZŠ PP Dostojevského 5,0 4,8 23,8 33,6
12 13373 ZŠ PO Važecká 28,3 28,3
13 13460 ZŠ PO Važecká 5,0 1,0 1,5 4,0 15,0 26,5
14 13708 ZŠ J.Vojtaššáka Zákamenné 4,8 4,5 16,5 25,8
15 13458 ZŠ PO Važecká 0,5 3,8 18,5 22,8
16 13535 ZŠ BA Vrútocká 15,5 15,5
17 13600 ZŠ SNV Z. Nejedlého 6,5 6,5
18 13565 ZŠ SNV Z. Nejedlého 5,5 5,5
19 13589 ZŠ J.Vojtaššáka Zákamenné 4,0 4,0
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13014 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,2 1,5 3,6 36,5 55,8
2 13056 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 5,0 4,7 3,5 4,8 26,5 49,5
3 13612 G F.G.Lorcu BA Hronská 4,5 0,0 4,7 2,5 27,0 38,7
4 13611 G F.G.Lorcu BA Hronská 4,0 4,2 2,5 27,5 38,2
5 13613 G F.G.Lorcu BA Hronská 26,0 26,0
6 13603 G sv.Uršule BA Nedbalova 10,0 10,0
7 12819 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0
13704 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0
9 13464 G BA Hubeného 4,0 4,0
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13617 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 5,0 5,0 3,5 4,8 43,0 66,3
2 13661 G KE Alejová 4,0 5,0 4,0 2,0 4,8 31,0 50,8
3 13447 G KE Alejová 5,0 5,0 2,0 4,8 30,0 46,8
4 13024 G P.Coubertina Piešťany 5,0 2,5 4,9 33,0 45,4
5 12830 G BA Hubeného 5,0 4,7 2,5 4,8 28,0 45,0
6 11846 G KE Alejová 4,5 5,0 5,0 4,8 24,5 43,8
7 13002 GAB Senec Lichnerova 40,0 40,0
8 13615 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 4,8 28,5 38,3
9 12343 Piar. G TN Palackého 2,5 1,0 5,0 3,0 4,8 17,0 33,3
10 13066 SŠ BA Čachtická - de La Salle 5,0 1,5 3,6 16,5 26,6
11 13567 G KE Alejová 23,5 23,5
12 13602 G sv.Uršule BA Nedbalova 21,5 21,5
13 13421 SG KE Dneperská 20,5 20,5
14 12521 G KE Alejová 17,0 17,0
15 13474 SG BA Česká 13,0 13,0
16 13614 G F.G.Lorcu BA Hronská 12,5 12,5
17 12342 Piar. G TN Palackého 11,0 11,0
18 13609 G sv.Uršule BA Nedbalova 5,0 5,0
19 13715 G P.Coubertina Piešťany 4,8 0,0 4,8
20 13507 G sv.Uršule BA Nedbalova 3,5 3,5
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 11176 ŠpMNDaG BA Skalická 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0 73,5
2 12497 G P.Coubertina Piešťany 4,5 5,0 4,6 5,0 4,8 49,0 72,9
3 12254 ŠpMNDaG BA Skalická 4,5 5,0 5,0 5,0 4,8 48,0 72,3
12025 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,9 5,0 4,9 47,5 72,3
5 13300 G KE Alejová 5,0 5,0 4,0 4,9 5,0 42,5 66,4
6 13440 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 3,5 4,8 4,8 43,0 66,1
7 12757 G KE L. Novomeského 4,5 5,0 4,9 4,7 5,0 41,3 65,4
8 13494 G KE Alejová 4,5 2,0 5,0 5,0 5,0 39,0 60,5
9 13608 SG KE Dneperská 5,0 4,7 4,8 4,8 35,0 54,3
10 12907 SG KE Dneperská 4,0 5,0 5,0 4,9 4,8 29,0 52,7
11 13515 G Hnúšťa Hlavná 5,0 5,0 4,3 5,0 25,8 45,1
12 13428 GAV Levice Mierová 44,5 44,5
13 13618 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 5,0 4,7 2,5 1,5 24,5 43,2
14 13390 G BA Bilíkova 4,5 5,0 4,7 3,0 4,8 18,0 40,0
15 12037 G Nitra Párovská 4,5 5,0 4,0 3,8 20,5 37,8
16 12683 G P.Coubertina Piešťany 37,5 37,5
17 12908 SG KE Dneperská 4,5 5,0 4,2 23,5 37,2
18 12609 ZŠ BA Palisády 57 30,8 30,8
19 13579 G Lipany Komenského 5,0 1,0 4,5 2,5 3,6 14,0 30,6
20 13491 G Hnúšťa Hlavná 2,5 4,0 3,5 1,0 2,5 11,0 24,5
21 12853 G P.Coubertina Piešťany 5,0 3,0 3,0 3,6 8,5 23,1
22 11752 Piar. G TN Palackého 23,0 23,0
23 13700 Piar. G TN Palackého 21,5 21,5
24 13702 G Hnúšťa Hlavná 1,0 2,5 4,8 3,8 9,0 21,1
25 13212 ŠpMNDaG BA Skalická 1,0 2,5 16,0 19,5
26 13500 G Hnúšťa Hlavná 2,5 4,0 3,5 1,0 1,8 6,5 19,3
27 13391 Evanj. G KE Škultétyho 17,0 17,0
28 12806 G Nové Mesto n. V. Športová 5,0 5,0 1,0 5,0 0,0 16,0
29 13195 G P.Coubertina Piešťany 14,3 14,3
30 13591 G Hnúšťa Hlavná 13,0 13,0
31 13487 G BA Bilíkova 11,5 11,5
32 13578 G KE Alejová 10,0 10,0
33 13585 G ZA Varšavská 9,5 9,5
34 12242 G BA Bilíkova 5,0 5,0
D-body doteraz
SIAESFZaSI