Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 18. ročník, letná časť - šk. rok 2015/2016

Priebežná výsledková listina po 2. sérii letnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13375 ZŠ Prešov Šmeralova 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 22,5 45,5
2 12577 ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 19,5 42,5
3 13502 ZŠ PO Šrobárova 5,0 5,0 4,0 5,0 19,8 38,8
4 13721 ZŠ NR Topoľová 3,0 4,0 3,0 3,0 4,9 16,0 33,9
5 13014 ŠpMNDaG BA Skalická 3,0 5,0 3,5 1,5 5,0 14,5 32,5
6 13727 ZŠ NR Topoľová 3,0 5,0 3,5 3,0 4,9 12,8 32,2
7 13301 ZŠ Šamorín Kláštorná 1,0 5,0 5,0 0,8 8,5 20,3
8 12967 ZŠ BB Spojová 3,0 14,5 17,5
9 13335 ZŠ LM Demänovská cesta 8,5 8,5
10 13604 ZŠ BB Golianova 8,0 8,0
11 12968 ZŠ BB Spojová 6,0 6,0
12 13697 G BA Hubeného 2,0 2,0
D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13620 SŠ PP Letná 5,0 4,0 5,0 5,0 18,5 37,5
2 13755 ZŠ PB Slov. partizánov 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 16,5 36,5
3 12975 ZŠ Šamorín Kláštorná 3,0 5,0 4,5 5,0 15,5 33,0
13431 ZŠ BB Golianova 3,0 5,0 4,0 3,5 17,5 33,0
5 13656 SŠ PP Letná 5,0 5,0 4,0 2,0 4,9 12,0 32,9
6 12809 ZŠ PB Slov. partizánov 5,0 3,5 2,0 3,5 0,0 16,0 30,0
7 13285 ZŠ BB Golianova 2,0 4,5 5,0 2,0 2,5 11,5 27,5
8 11987 ZŠ Senec Tajovského 5,0 4,0 11,0 20,0
9 13280 ZŠ Šamorín Kláštorná 2,0 5,0 3,0 0,5 9,0 19,5
10 12048 ZŠ BB Golianova 17,5 17,5
11 13216 ZŠ PP Dostojevského 3,0 14,0 17,0
12 12877 ZŠ Šamorín Kláštorná 5,0 4,0 7,0 16,0
13 13771 SŠ PP Letná 2,0 3,0 9,7 14,7
14 11222 SZŠ ZA Oravská cesta 5,0 4,0 5,0 0,0 14,0
15 13657 SŠ PP Letná 11,0 11,0
16 13655 ZŠ J.Vojtaššáka Zákamenné 1,5 3,0 3,5 8,0
17 12920 ZŠ Senec Tajovského 6,0 6,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12546 SZŠ BA Bajkalská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 22,3 47,3
2 12880 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 21,5 45,5
3 13193 ZŠ BB Spojová 4,5 1,0 3,5 1,5 2,0 20,2 32,7
4 11266 ZŠ BB Golianova 3,0 5,0 5,0 3,5 14,0 30,5
5 13443 ZŠ SNV O. Kožucha 5,0 2,5 22,5 30,0
13058 SZŠ BA Bajkalská 5,0 3,5 5,0 3,5 13,0 30,0
7 13374 ZŠ Plešivec 2,0 1,0 4,0 1,5 3,5 12,5 24,5
8 13194 ZŠ PP Dostojevského 3,0 5,0 0,8 5,0 7,5 21,3
9 13460 ZŠ PO Važecká 0,0 1,5 0,5 2,5 0,0 4,5
10 13458 ZŠ PO Važecká 0,5 0,0 0,5
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12801 G Nové Mesto n. V. Športová 4,5 5,0 5,0 4,0 5,0 18,5 42,0
2 13056 G F.G.Lorcu BA Hronská 4,0 5,0 5,0 3,8 5,0 19,0 41,8
3 13277 Evanj. G KE Škultétyho 2,0 5,0 4,0 2,5 5,0 17,0 35,5
4 13613 G F.G.Lorcu BA Hronská 3,0 3,5 3,0 5,0 16,0 30,5
5 13611 G F.G.Lorcu BA Hronská 4,9 5,0 3,5 2,0 5,0 5,6 26,0
6 13612 G F.G.Lorcu BA Hronská 4,0 5,0 3,0 1,5 5,0 7,1 25,6
7 13763 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 0,0 5,0
8 13743 G BA Hubeného 2,0 2,0
9 13740 G BA Hubeného 0,0 0,0
13742 G BA Hubeného 0,0 0,0
13739 G BA Hubeného 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13024 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 3,8 5,0 17,3 41,1
2 13617 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 5,0 5,0 1,0 5,0 19,2 40,2
3 12342 Piar. G TN Palackého 3,0 5,0 1,0 2,0 5,0 18,5 34,5
4 13447 G KE Alejová 4,0 5,0 3,8 5,0 14,5 32,3
5 12343 Piar. G TN Palackého 2,0 4,0 2,0 2,5 3,0 14,5 28,0
6 12830 G BA Hubeného 3,0 5,0 1,0 16,5 25,5
11846 G KE Alejová 4,0 5,0 4,5 2,5 4,5 5,0 25,5
8 13066 SŠ BA Čachtická - de La Salle 2,0 0,5 2,0 11,5 16,0
9 13661 G KE Alejová 7,5 7,5
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12025 ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,4 48,4
2 12254 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 3,8 5,0 24,5 48,3
3 12497 G P.Coubertina Piešťany 4,0 5,0 5,0 3,8 5,0 24,8 47,6
4 11176 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 3,8 5,0 23,5 47,3
5 13212 ŠpMNDaG BA Skalická 2,0 5,0 5,0 3,8 5,0 22,7 43,5
6 11752 Piar. G TN Palackého 5,0 5,0 4,5 2,0 5,0 19,5 41,0
7 12757 G KE L. Novomeského 3,0 5,0 4,0 3,8 5,0 18,5 39,3
8 13300 G KE Alejová 1,0 4,0 4,0 3,0 5,0 22,2 39,2
9 13440 G P.Coubertina Piešťany 4,5 5,0 3,5 3,0 5,0 13,0 34,0
10 12907 SG KE Dneperská 5,0 5,0 5,0 4,5 13,5 33,0
11 12908 SG KE Dneperská 5,0 5,0 5,0 17,0 32,0
12 12037 G Nitra Párovská 5,0 5,0 0,0 20,0 30,0
13 13608 SG KE Dneperská 5,0 5,0 5,0 14,0 29,0
14 13478 G Nitra Párovská 2,0 5,0 3,0 3,8 15,0 28,8
15 13494 G KE Alejová 5,0 5,0 0,5 1,0 5,0 9,0 25,5
16 12609 ZŠ BA Palisády 57 16,0 16,0
17 13195 G P.Coubertina Piešťany 15,5 15,5
13390 G BA Bilíkova 15,5 15,5
19 13700 Piar. G TN Palackého 15,0 15,0
20 13579 G Lipany Komenského 14,0 14,0
21 12806 G Nové Mesto n. V. Športová 10,5 10,5
22 12870 G Nové Mesto n. V. Športová 10,0 10,0
23 13491 G Hnúšťa Hlavná 6,0 6,0
13758 G Hnúšťa Hlavná 6,0 6,0
25 13436 GAMČA BA Grösslingová 4,5 4,5
26 13500 G Hnúšťa Hlavná 2,0 2,0
D-body doteraz
SIAESFZaSI