Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 18. ročník, letná časť - šk. rok 2015/2016

Konečná výsledková listina po 3. sérii letnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13375 ZŠ Prešov Šmeralova 5,0 5,0 5,0 5,0 3,8 45,5 69,3
2 12577 ZŠ Levice M.R.Štefánika 4,5 5,0 5,0 5,0 42,5 62,0
3 13502 ZŠ PO Šrobárova 5,0 5,0 4,5 5,0 3,5 38,8 61,8
4 13721 ZŠ NR Topoľová 3,5 5,0 5,0 3,0 3,0 33,9 53,4
5 13727 ZŠ NR Topoľová 3,0 3,5 4,0 32,2 42,7
6 13301 ZŠ Šamorín Kláštorná 3,0 5,0 3,5 1,0 20,3 32,8
7 12967 ZŠ BB Spojová 4,5 17,5 22,0
8 12968 ZŠ BB Spojová 4,5 2,0 6,0 12,5
9 13335 ZŠ LM Demänovská cesta 8,5 8,5
10 13604 ZŠ BB Golianova 8,0 8,0
D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13755 ZŠ PB Slov. partizánov 5,0 5,0 4,0 0,0 5,0 36,5 55,5
2 13620 SŠ PP Letná 5,0 5,0 5,0 2,0 37,5 54,5
3 13656 SŠ PP Letná 4,0 4,5 3,5 5,0 32,9 49,9
4 12975 ZŠ Šamorín Kláštorná 3,0 1,5 5,0 4,0 0,2 33,0 46,7
5 13431 ZŠ BB Golianova 2,5 4,0 3,5 1,2 1,5 33,0 45,7
6 12809 ZŠ PB Slov. partizánov 4,0 5,0 3,5 2,0 0,5 30,0 45,0
7 13285 ZŠ BB Golianova 2,5 3,5 27,5 33,5
8 11987 ZŠ Senec Tajovského 3,0 5,0 20,0 28,0
9 13280 ZŠ Šamorín Kláštorná 2,5 1,5 0,2 19,5 23,7
10 12877 ZŠ Šamorín Kláštorná 4,0 1,5 16,0 21,5
11 13216 ZŠ PP Dostojevského 4,0 17,0 21,0
12 12048 ZŠ BB Golianova 1,0 1,0 17,5 19,5
11222 SZŠ ZA Oravská cesta 1,5 1,5 2,0 0,5 14,0 19,5
14 13657 SŠ PP Letná 4,0 11,0 15,0
15 13771 SŠ PP Letná 14,7 14,7
16 13655 ZŠ J.Vojtaššáka Zákamenné 8,0 8,0
17 13771 SŠ PP Letná 3,0 4,0 0,0 7,0
18 12920 ZŠ Senec Tajovského 6,0 6,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12546 SZŠ BA Bajkalská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 47,3 72,3
2 12880 CZŠ Piešťany Štefánikova 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 45,5 70,5
3 13058 SZŠ BA Bajkalská 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 53,0
4 11266 ZŠ BB Golianova 3,5 4,0 4,0 1,2 1,5 30,5 44,7
5 13193 ZŠ BB Spojová 4,0 5,0 32,7 41,7
6 13443 ZŠ SNV O. Kožucha 4,5 3,5 30,0 38,0
7 13194 ZŠ PP Dostojevského 3,5 4,5 2,0 21,3 31,3
8 13374 ZŠ Plešivec 1,0 5,0 0,0 0,1 24,5 30,6
9 13460 ZŠ PO Važecká 4,5 4,5
10 13458 ZŠ PO Važecká 0,5 0,5
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13056 G F.G.Lorcu BA Hronská 4,0 5,0 3,5 4,0 5,0 41,8 63,3
2 12801 G Nové Mesto n. V. Športová 5,0 4,0 5,0 2,0 0,5 42,0 58,5
3 13277 Evanj. G KE Škultétyho 4,5 5,0 4,0 4,0 2,8 35,5 55,8
4 13014 ŠpMNDaG BA Skalická 3,0 5,0 2,0 1,0 4,5 32,5 48,0
5 13612 G F.G.Lorcu BA Hronská 3,5 5,0 3,0 4,0 1,5 25,6 42,6
6 13611 G F.G.Lorcu BA Hronská 2,5 2,0 2,0 4,0 1,5 26,0 38,0
7 13613 G F.G.Lorcu BA Hronská 30,5 30,5
8 13763 G F.G.Lorcu BA Hronská 1,5 1,5 3,5 3,0 0,2 5,0 14,7
9 13697 G BA Hubeného 2,0 2,0
13743 G BA Hubeného 2,0 2,0
11 13740 G BA Hubeného 0,0 0,0
13739 G BA Hubeného 0,0 0,0
13742 G BA Hubeného 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13617 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 5,0 5,0 4,0 1,5 40,2 60,7
2 13024 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 4,5 5,0 41,1 60,6
3 13447 G KE Alejová 5,0 2,0 1,0 5,0 32,3 45,3
4 12343 Piar. G TN Palackého 4,0 4,0 3,5 2,0 3,0 28,0 44,5
5 12342 Piar. G TN Palackého 4,0 1,5 2,0 34,5 42,0
6 12830 G BA Hubeného 3,0 5,0 4,0 25,5 37,5
7 11846 G KE Alejová 2,0 25,5 27,5
8 13066 SŠ BA Čachtická - de La Salle 3,0 3,5 16,0 22,5
9 13661 G KE Alejová 7,5 7,5
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12025 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 48,4 72,9
2 12254 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,5 4,7 3,8 48,3 71,3
3 12497 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 47,6 71,1
4 11176 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 4,0 3,8 47,3 70,1
5 12757 G KE L. Novomeského 5,0 3,5 5,0 4,0 4,8 39,3 61,6
6 13212 ŠpMNDaG BA Skalická 1,0 5,0 5,0 3,5 2,8 43,5 60,8
7 13300 G KE Alejová 5,0 5,0 3,5 4,0 39,2 56,7
8 13440 G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 4,0 34,0 48,0
9 13494 G KE Alejová 5,0 5,0 4,5 4,7 25,5 44,7
10 13608 SG KE Dneperská 5,0 4,0 5,0 29,0 43,0
11 13478 G Nitra Párovská 5,0 5,0 3,0 28,8 41,8
12 11752 Piar. G TN Palackého 41,0 41,0
13 12907 SG KE Dneperská 4,5 33,0 37,5
14 12908 SG KE Dneperská 3,0 32,0 35,0
15 12037 G Nitra Párovská 30,0 30,0
16 12609 ZŠ BA Palisády 57 3,0 5,0 2,0 1,0 16,0 27,0
17 13195 G P.Coubertina Piešťany 2,5 0,5 3,5 3,5 1,0 15,5 26,5
18 13390 G BA Bilíkova 15,5 15,5
19 13700 Piar. G TN Palackého 15,0 15,0
20 13579 G Lipany Komenského 14,0 14,0
21 12806 G Nové Mesto n. V. Športová 10,5 10,5
22 12870 G Nové Mesto n. V. Športová 10,0 10,0
23 13491 G Hnúšťa Hlavná 6,0 6,0
13758 G Hnúšťa Hlavná 6,0 6,0
25 13436 GAMČA BA Grösslingová 4,5 4,5
26 13500 G Hnúšťa Hlavná 2,0 2,0
D-body doteraz
SIAESFZaSI