Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 19. ročník, zimná časť - šk. rok 2016/2017

Priebežná výsledková listina po 1. sérii zimnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13722 PYP BA Novohradská 5,0 3,5 4,5 5,0 5,0 0,0 23,0
2 13852 ZŠ Šaľa Krátka 5,0 4,5 3,0 5,0 4,5 0,0 22,0
3 14612 ZŠ Močenok Školská 2,5 5,0 4,0 5,0 4,5 0,0 21,0
4 14137 ZŠ PP Dostojevského 2,0 5,0 4,0 5,0 4,0 0,0 20,0
5 13812 ZŠ NR Topoľová 5,0 5,0 4,0 0,1 0,0 0,0 14,1
6 13900 ZŠ LM Demänovská cesta 4,0 5,0 4,5 0,0 13,5
7 13537 ZŠ Lučenec Vajanského 4,5 4,5 4,0 0,1 0,0 13,1
8 13522 ZŠ BA Sokolíkova 5,0 5,0 3,0 0,0 13,0
9 13813 ZŠ NR Topoľová 4,0 4,5 4,0 0,0 12,5
10 14028 SŽS Galileo BA Dudvážska 3,0 4,5 4,0 0,2 0,0 0,0 11,7
11 14042 ZŠ BB Golianova 2,5 4,5 4,0 0,2 0,0 0,0 11,2
12 12577 ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 5,0 0,0 10,0
13 13856 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 2,0 4,5 2,0 0,1 1,0 0,0 9,6
14 13809 ZŠ BB Golianova 5,0 4,5 0,0 9,5
15 13778 ZŠ Bytča Ul. Mieru 1,0 4,0 4,0 0,2 0,0 0,0 9,2
16 14038 ZŠ Michalovce Okružná 0,5 4,5 4,0 0,0 9,0
17 14107 ZŠ Senec Mlynská 0,0 4,5 3,5 0,2 0,0 8,2
18 14136 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 2,5 0,0 2,0 0,0 4,5
19 14170 SŠ PP Letná 1,0 2,5 0,0 3,5
20 13382 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 0,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 3,0
21 14135 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 0,5 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,5
22 13935 ZŠ Michalovce Okružná 0,5 0,0 0,5
D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13375 ZŠ Prešov Šmeralova 5,0 5,0 5,0 3,6 5,0 0,0 23,6
2 14031 CZŠ Narnia BA Beňadická 5,0 5,0 4,5 5,0 4,0 0,0 23,5
3 13996 ZŠ BB Ďumbierska 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 23,0
4 13335 ZŠ LM Demänovská cesta 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 20,0
5 14004 ZŠ Lučenec Vajanského 5,0 4,5 3,5 1,7 4,0 0,0 18,7
6 13977 ZŠ Ochodnica, Hlavná 5,0 1,5 5,0 3,6 3,0 0,0 18,1
7 13975 ZŠ Moravany n.V Na Výhone 1,0 4,0 3,0 5,0 5,0 0,0 18,0
8 13502 ZŠ PO Šrobárova 5,0 5,0 4,5 0,0 14,5
14056 ZŠ Lučenec Haličská 5,0 4,5 2,0 0,0 3,0 0,0 14,5
10 14071 ZŠ SNV O. Kožucha 0,0 5,0 3,0 5,0 1,0 0,0 14,0
11 13859 ZŠ Jelka 4,0 5,0 4,0 0,0 13,0
12 14055 ZŠ PO Važecká 3,5 5,0 3,6 0,0 12,1
13 13923 ZŠ Lovinobaňa 3,0 5,0 4,0 0,0 12,0
14 13969 ZŠ SNV O. Kožucha 0,5 5,0 4,0 0,1 1,0 0,0 10,6
15 13821 CZŠ Narnia BA Beňadická 0,5 5,0 4,0 0,0 1,0 0,0 10,5
16 13904 ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice 5,0 5,0 0,2 0,0 10,2
17 12967 ZŠ BB Spojová 5,0 5,0 0,0 10,0
18 12968 ZŠ BB Spojová 4,5 5,0 0,0 9,5
13934 ZŠ Lovinobaňa 4,5 5,0 0,0 9,5
20 14141 ZŠ PP Dostojevského 3,0 0,5 4,0 0,0 7,5
21 14144 ZŠ s MŠ Sokolovce 3,0 3,5 0,0 6,5
22 13816 ZŠ PP Dostojevského 1,0 0,0 5,0 0,0 0,0 6,0
14139 ZŠ PP Dostojevského 2,0 0,5 3,5 0,0 6,0
24 13933 ZŠ Lovinobaňa 5,0 0,0 5,0
14143 ZŠ PP Dostojevského 1,5 3,5 0,0 0,0 5,0
13841 ZŠ LM Demänovská cesta 5,0 0,0 5,0
13604 ZŠ BB Golianova 5,0 0,0 5,0
28 14142 ZŠ PP Dostojevského 0,5 4,0 0,0 4,5
29 14138 ZŠ PP Dostojevského 2,0 0,0 2,0
30 13922 CZŠ Piešťany Štefánikova 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13732 SŠ PP Letná 5,0 4,0 4,0 3,6 4,0 0,0 20,6
2 12975 ZŠ Šamorín Kláštorná 5,0 2,5 4,0 5,0 3,0 0,0 19,5
3 12809 ZŠ PB Slov. partizánov 5,0 5,0 5,0 0,3 4,0 0,0 19,3
4 13755 ZŠ PB Slov. partizánov 5,0 5,0 3,6 5,0 0,0 18,6
5 14002 ZŠ SNV O. Kožucha 5,0 5,0 3,0 3,6 0,0 16,6
6 13834 ZŠ BB Golianova 5,0 5,0 5,0 0,0 15,0
7 12048 ZŠ BB Golianova 5,0 4,5 2,0 3,0 0,0 14,5
8 13987 ZŠ SNV O. Kožucha 1,0 5,0 4,5 3,6 0,0 14,1
9 13950 ZŠ s MŠ Nálepkovo 5,0 5,0 4,0 0,0 14,0
10 13958 ZŠ PO Važecká 2,5 4,5 3,0 3,6 0,0 13,6
11 13431 ZŠ BB Golianova 5,0 4,5 4,0 0,0 13,5
12 14060 ZŠ s MŠ Nálepkovo 5,0 5,0 3,0 0,0 13,0
13 13656 SŠ PP Letná 2,5 5,0 5,0 0,0 12,5
14 13920 ZŠ LM Demänovská cesta 4,0 5,0 3,0 0,0 0,0 0,0 12,0
15 13198 ZŠ BB Radvanská 5,0 5,0 0,0 10,0
16 14051 ZŠ Čierne 4,0 0,0 1,5 3,2 1,0 0,0 9,7
17 13897 ZŠ LM Demänovská cesta 1,0 5,0 3,0 0,0 9,0
18 13979 ZŠ PO Važecká 2,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 5,0
11987 ZŠ Senec Tajovského 5,0 0,0 5,0
20 13216 ZŠ PP Dostojevského 3,5 0,0 3,5
13982 ZŠ PO Važecká 3,5 0,0 0,0 3,5
22 13280 ZŠ Šamorín Kláštorná 2,5 0,0 2,5
23 13980 ZŠ PO Važecká 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 14311 G Brezno Štúrova 2,5 5,0 4,0 3,6 5,0 0,0 20,1
2 14272 G Nové Mesto n. V. Športová 5,0 5,0 1,0 0,3 4,0 0,0 15,3
3 14131 G Nové Mesto n. V. Športová 1,5 5,0 3,6 4,0 0,0 14,1
4 13898 G Námestovo Mieru 5,0 4,5 3,5 0,0 13,0
5 14146 G Brezno Štúrova 1,5 1,0 3,0 2,5 2,0 0,0 10,0
6 14214 G Brezno Štúrova 0,0 0,5 3,0 3,6 2,0 0,0 9,1
7 14053 G Brezno Štúrova 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 8,0
8 13483 GAV Levice Mierová 2,5 0,0 3,5 0,0 6,0
9 13927 GĽŠ TN 1. mája 5,0 0,0 5,0
10 13995 SZŠ Cenada BA Majerníkova 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
13283 G Lipany Komenského 1,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 4,0
12 14166 G Brezno Štúrova 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5
13 13932 G F.G.Lorcu BA Hronská 1,0 0,0 1,0
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13796 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 0,0 24,0
2 13905 SŠ BA Čachtická - de La Salle 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 0,0 23,0
3 13014 ŠpMNDaG BA Skalická 3,5 5,0 5,0 3,6 5,0 0,0 22,1
4 13827 G KE Alejová 5,0 5,0 4,0 3,6 4,0 0,0 21,6
5 13277 Evanj. G KE Škultétyho 3,5 5,0 3,5 3,9 5,0 0,0 20,9
6 13985 G ZA Varšavská 5,0 5,0 4,5 3,6 2,0 0,0 20,1
7 14096 SG KE Dneperská 4,5 4,5 2,5 5,0 3,0 0,0 19,5
8 14232 Gym. J. Škody, Přerov 0,0 5,0 4,5 5,0 3,0 0,0 17,5
9 14081 G sv.Uršule BA Nedbalova 5,0 5,0 4,0 0,3 2,0 0,0 16,3
10 14018 G BA Čachtická 0,5 5,0 2,5 5,0 1,0 0,0 14,0
11 12899 Piar. G TN Palackého 5,0 5,0 3,5 0,0 13,5
12 14112 SG KE Dneperská 3,0 4,5 2,5 3,0 0,0 13,0
13 14088 SG KE Dneperská 4,5 1,0 2,8 4,0 0,0 12,3
14 14020 SŠ BA Čachtická - de La Salle 0,5 4,5 3,5 1,0 1,0 0,0 10,5
15 13847 G sv.Uršule BA Nedbalova 3,5 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 8,5
16 14003 G Martin J.Lettricha 2,5 4,5 0,0 7,0
17 13853 G sv.Uršule BA Nedbalova 2,0 4,0 0,0 6,0
18 14099 G F.G.Lorcu BA Hronská 1,0 4,5 0,0 5,5
19 13740 G BA Hubeného 4,0 0,0 4,0
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13617 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
2 13819 G ZA Varšavská 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 24,5
3 13661 G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 3,6 5,0 0,0 23,6
4 14134 G Lipany Komenského 4,0 5,0 4,0 4,3 5,0 0,0 22,3
5 13870 G F.G.Lorcu BA Hronská 2,5 5,0 3,5 5,0 5,0 0,0 21,0
6 14057 G Lipany Komenského 1,5 5,0 4,0 5,0 5,0 0,0 20,5
7 13024 G P.Coubertina Piešťany 2,5 5,0 4,0 3,6 5,0 0,0 20,1
8 13447 G KE Alejová 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 19,5
9 11846 G KE Alejová 5,0 5,0 2,0 4,5 0,0 16,5
10 12343 Piar. G TN Palackého 3,0 5,0 4,0 0,3 2,0 0,0 14,3
11 14074 G Sobrance Kpt. Nálepku 1,0 4,5 2,5 3,2 1,5 0,0 12,7
12 13323 SG KE Dneperská 3,5 4,5 3,5 1,0 0,0 12,5
13 12830 G BA Hubeného 5,0 5,0 0,1 0,0 10,1
14 14167 G Brezno Štúrova 1,5 4,5 4,0 0,0 10,0
15 13848 SKŠ NR Farská 1,5 5,0 0,0 6,5
16 13939 SKŠ NR Farská 2,5 3,5 0,0 6,0
17 13845 G Hnúšťa Hlavná 1,0 0,5 4,0 0,0 0,0 0,0 5,5
18 13822 GLN BA Tomášikova 5,0 0,0 5,0
13997 SG KE Dneperská 1,5 0,0 2,5 1,0 0,0 5,0
D-body doteraz
SIAESFZaSI