Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 19. ročník, zimná časť - šk. rok 2016/2017

Konečná výsledková listina po 3. sérii zimnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 14612 ZŠ Močenok Školská 3,0 5,0 4,0 4,5 5,0 42,5 64,0
2 13852 ZŠ Šaľa Krátka 2,5 5,0 4,5 3,0 3,0 43,3 61,3
3 13812 ZŠ NR Topoľová 2,0 5,0 4,0 5,0 1,0 33,3 50,3
4 12577 ZŠ Levice M.R.Štefánika 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 26,5 49,0
5 14137 ZŠ PP Dostojevského 3,0 3,0 3,8 1,0 34,5 45,3
6 13722 PYP BA Novohradská 42,0 42,0
7 13813 ZŠ NR Topoľová 5,0 5,0 25,7 35,7
8 13522 ZŠ BA Sokolíkova 3,0 5,0 27,0 35,0
9 14038 ZŠ Michalovce Okružná 3,0 5,0 5,0 21,5 34,5
10 14028 SŽS Galileo BA Dudvážska 3,0 4,0 3,0 2,8 0,0 21,2 34,0
11 13900 ZŠ LM Demänovská cesta 2,5 27,5 30,0
12 13778 ZŠ Bytča Ul. Mieru 2,5 4,5 19,7 26,7
13 13537 ZŠ Lučenec Vajanského 3,0 21,1 24,1
14 14107 ZŠ Senec Mlynská 2,5 5,0 2,0 0,0 12,7 22,2
15 14170 SŠ PP Letná 5,0 8,0 13,0
16 13856 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 12,1 12,1
17 14042 ZŠ BB Golianova 11,2 11,2
18 13809 ZŠ BB Golianova 9,5 9,5
19 14136 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 4,5 4,5
20 13382 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 3,0 3,0
21 14135 ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 2,5 2,5
22 13935 ZŠ Michalovce Okružná 0,5 0,5
D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 14031 CZŠ Narnia BA Beňadická 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 46,0 71,0
2 13375 ZŠ Prešov Šmeralova 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 45,6 67,6
3 13335 ZŠ LM Demänovská cesta 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 40,0 63,5
4 13502 ZŠ PO Šrobárova 3,0 5,0 4,5 5,0 5,0 37,5 60,0
5 13975 ZŠ Moravany n.V Na Výhone 3,0 5,0 2,5 5,0 5,0 39,0 59,5
6 13904 ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice 4,0 5,0 5,0 3,0 5,0 32,2 54,2
7 14004 ZŠ Lučenec Vajanského 3,0 4,8 30,7 38,5
8 13977 ZŠ Ochodnica, Hlavná 2,0 4,0 1,5 1,0 25,6 34,1
9 14144 ZŠ s MŠ Sokolovce 3,0 5,0 5,0 1,0 18,0 32,0
10 14055 ZŠ PO Važecká 28,6 28,6
11 13996 ZŠ BB Ďumbierska 23,0 23,0
12 13821 CZŠ Narnia BA Beňadická 3,0 0,5 0,5 1,5 1,0 15,5 22,0
13 14071 ZŠ SNV O. Kožucha 2,0 0,5 0,5 1,5 0,0 17,0 21,5
14 13923 ZŠ Lovinobaňa 19,5 19,5
15 13969 ZŠ SNV O. Kožucha 1,0 1,0 0,0 0,0 17,1 19,1
16 12968 ZŠ BB Spojová 3,0 2,5 12,5 18,0
17 12967 ZŠ BB Spojová 17,5 17,5
18 14056 ZŠ Lučenec Haličská 14,5 14,5
19 13859 ZŠ Jelka 13,0 13,0
14141 ZŠ PP Dostojevského 1,0 0,5 11,5 13,0
21 13934 ZŠ Lovinobaňa 9,5 9,5
22 13604 ZŠ BB Golianova 9,0 9,0
23 14139 ZŠ PP Dostojevského 6,5 6,5
24 13816 ZŠ PP Dostojevského 6,0 6,0
25 14143 ZŠ PP Dostojevského 5,0 5,0
13841 ZŠ LM Demänovská cesta 5,0 5,0
13933 ZŠ Lovinobaňa 5,0 5,0
14138 ZŠ PP Dostojevského 5,0 5,0
29 14142 ZŠ PP Dostojevského 4,5 4,5
30 13922 CZŠ Piešťany Štefánikova 0,0 0,0
D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 12809 ZŠ PB Slov. partizánov 3,0 5,0 4,5 5,0 5,0 35,8 58,3
2 12975 ZŠ Šamorín Kláštorná 3,0 5,0 4,5 4,0 3,5 32,0 52,0
3 13656 SŠ PP Letná 4,0 5,0 5,0 4,5 1,8 29,5 49,8
4 13755 ZŠ PB Slov. partizánov 5,0 5,0 5,0 34,1 49,1
5 13732 SŠ PP Letná 3,0 5,0 5,0 5,0 29,6 47,6
6 13431 ZŠ BB Golianova 2,5 5,0 5,0 25,2 37,7
7 12048 ZŠ BB Golianova 5,0 5,0 27,0 37,0
13834 ZŠ BB Golianova 5,0 5,0 1,0 26,0 37,0
9 14002 ZŠ SNV O. Kožucha 4,5 1,0 2,0 2,0 27,1 36,6
10 13897 ZŠ LM Demänovská cesta 3,0 3,5 4,0 1,0 25,0 36,5
11 13987 ZŠ SNV O. Kožucha 4,0 5,0 2,5 2,0 2,0 14,1 29,6
12 13920 ZŠ LM Demänovská cesta 2,0 3,0 3,0 3,5 0,0 12,0 23,5
13 11987 ZŠ Senec Tajovského 4,0 5,0 12,5 21,5
14 13950 ZŠ s MŠ Nálepkovo 20,5 20,5
15 14060 ZŠ s MŠ Nálepkovo 19,0 19,0
16 13958 ZŠ PO Važecká 18,1 18,1
17 13216 ZŠ PP Dostojevského 3,0 9,0 12,0
18 13198 ZŠ BB Radvanská 10,0 10,0
19 14051 ZŠ Čierne 9,7 9,7
20 13979 ZŠ PO Važecká 5,0 5,0
21 13982 ZŠ PO Važecká 3,5 3,5
22 13280 ZŠ Šamorín Kláštorná 2,5 2,5
14212 ZŠ PO Važecká 2,5 2,5
24 13980 ZŠ PO Važecká 1,0 1,0
D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 14272 G Nové Mesto n. V. Športová 5,0 5,0 5,0 4,0 4,8 34,8 58,6
2 14131 G Nové Mesto n. V. Športová 5,0 5,0 5,0 5,0 38,1 58,1
3 14311 G Brezno Štúrova 30,6 30,6
4 13898 G Námestovo Mieru 19,0 19,0
5 14214 G Brezno Štúrova 15,6 15,6
6 14146 G Brezno Štúrova 10,0 10,0
7 14053 G Brezno Štúrova 8,0 8,0
13927 GĽŠ TN 1. mája 3,0 5,0 8,0
9 13483 GAV Levice Mierová 6,0 6,0
10 13995 SZŠ Cenada BA Majerníkova 4,0 4,0
13283 G Lipany Komenského 4,0 4,0
12 14166 G Brezno Štúrova 2,5 2,5
13 13932 G F.G.Lorcu BA Hronská 1,0 1,0
D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13796 ŠpMNDaG BA Skalická 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 48,5 72,5
2 13905 SŠ BA Čachtická - de La Salle 3,0 5,0 4,0 5,0 5,0 41,5 63,5
3 13014 ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 39,6 62,6
4 13827 G KE Alejová 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 37,1 60,1
5 14096 SG KE Dneperská 3,0 5,0 2,5 5,0 2,5 41,5 59,5
6 13985 G ZA Varšavská 2,5 0,5 4,0 5,0 1,0 37,6 50,6
7 14018 G BA Čachtická 3,0 5,0 5,0 5,0 1,0 27,0 46,0
8 13277 Evanj. G KE Škultétyho 4,0 2,5 1,0 4,0 2,5 30,9 44,9
9 14088 SG KE Dneperská 1,0 4,0 3,0 5,0 3,5 26,8 43,3
10 14081 G sv.Uršule BA Nedbalova 2,5 1,0 39,3 42,8
11 13847 G sv.Uršule BA Nedbalova 28,5 28,5
12 14112 SG KE Dneperská 5,0 22,5 27,5
13 13740 G BA Hubeného 3,0 5,0 13,5 21,5
14 14232 Gym. J. Škody, Přerov 17,5 17,5
15 14020 SŠ BA Čachtická - de La Salle 16,5 16,5
16 14210 G Lipany Komenského 2,0 5,0 0,0 1,0 6,0 14,0
17 12899 Piar. G TN Palackého 13,5 13,5
18 14003 G Martin J.Lettricha 7,0 7,0
19 13853 G sv.Uršule BA Nedbalova 6,0 6,0
20 14099 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,5 5,5
D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 D
1 13819 G ZA Varšavská 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 48,0 72,5
2 13617 G F.G.Lorcu BA Hronská 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,0 72,0
3 13447 G KE Alejová 2,0 5,0 5,0 4,5 5,0 43,0 64,5
4 14134 G Lipany Komenského 3,0 5,0 4,5 5,0 5,0 41,3 63,8
5 13661 G KE Alejová 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 41,1 63,6
6 14057 G Lipany Komenského 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 38,0 63,0
7 11846 G KE Alejová 4,5 5,0 4,0 5,0 33,5 52,0
8 13024 G P.Coubertina Piešťany 5,0 4,0 5,0 37,1 51,1
9 13870 G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 39,3 44,3
10 14074 G Sobrance Kpt. Nálepku 1,0 5,0 3,5 5,0 5,0 24,7 44,2
11 12830 G BA Hubeného 3,0 5,0 5,0 23,1 36,1
12 13845 G Hnúšťa Hlavná 0,5 2,5 0,0 23,5 26,5
13 13939 SKŠ NR Farská 4,0 5,0 14,0 23,0
14 13421 SG KE Dneperská 14,5 14,5
15 12343 Piar. G TN Palackého 14,3 14,3
16 14167 G Brezno Štúrova 13,0 13,0
17 13323 SG KE Dneperská 12,5 12,5
18 14213 G sv.Uršule BA Nedbalova 11,0 11,0
19 13848 SKŠ NR Farská 7,5 7,5
20 13997 SG KE Dneperská 5,0 5,0
13822 GLN BA Tomášikova 5,0 5,0
D-body doteraz
SIAESFZaSI