Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 20. ročník, letná časť - šk. rok 2017/2018

Priebežná výsledková listina po 1. sérii letnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 13366 SZŠ CENADA BA 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
13268 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
3 14371 ZŠ ZV Petra Jilemnického 5,0 3,5 5,0 2,5 5,0 3,5 0,0 22,0
4 13456 ZŠ Vysoká n. Kysucou 4,0 5,0 2,5 4,5 0,0 0,0 16,0
5 14435 ZŠ Rajec Lipová 4,0 3,0 2,5 0,5 4,0 0,0 14,0
6 14107 5,0 2,0 1,5 3,5 1,5 0,0 13,5
14314 SŠ PP Letná 5,0 2,0 2,5 3,0 1,0 0,0 13,5
8 14522 ZŠ Tomášov 2,0 3,5 4,5 1,0 0,0 11,0
9 14641 SŠ PP Letná 4,0 2,0 1,0 2,0 1,5 0,0 10,5
13331 ZŠ BA Tupolevova 4,5 3,5 2,5 0,0 10,5
11 14415 ZŠ Rajec Lipová 2,5 1,5 5,0 0,0 9,0
12 14279 ZŠ KE Polianska 4,0 0,0 2,0 1,5 0,0 7,5
13 12781 ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 0,0 5,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 14612 ZŠ Močenok Školská 5,0 5,0 5,0 4,0 4,7 0,0 23,7
2 13722 PYP BA Novohradská 5,0 5,0 4,0 5,0 3,5 0,0 22,5
3 13852 ZŠ Šaľa Krátka 5,0 4,5 3,5 5,0 4,0 0,0 22,0
4 14398 ZŠ KE Polianska 5,0 4,5 4,4 0,0 3,1 3,5 0,0 20,5
5 14585 ZŠ Humenné Štefánikova 5,0 4,5 4,5 1,0 1,0 5,0 0,0 20,0
6 13813 ZŠ NR Topoľová 0,0 5,0 2,5 3,0 5,0 1,0 3,5 0,0 19,0
7 14257 ZŠ KE Polianska 3,0 2,5 4,5 5,0 3,5 0,0 18,5
8 14224 ZŠ s MŠ Melčice - Lieskové 3,5 2,5 5,0 4,0 3,2 0,0 18,2
9 13219 ZŠ LM Demänovská cesta 2,0 5,0 5,0 2,0 3,5 0,0 17,5
10 13450 SŠ PP Letná 2,5 2,5 4,5 4,5 0,0 14,0
11 14350 ZŠ KE Jenisejská 3,0 1,0 0,6 5,0 0,0 9,6
12 13778 ZŠ Bytča Ul. Mieru 5,0 0,0 5,0
12577 ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 0,0 5,0
14 14352 ZŠ KE Polianska 2,5 1,2 1,0 0,0 4,7
15 14634 SŠ PP Letná 2,0 0,0 2,0
16 14170 SŠ PP Letná 0,5 0,0 0,5
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 13502 ZŠ PO Šrobárova 5,0 4,5 5,0 3,3 3,5 0,0 21,3
2 13904 ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice 4,5 4,0 2,5 4,5 3,5 0,0 19,0
3 13888 ZŠ PP Dostojevského 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 0,0 14,5
4 14638 SŠ PP Letná 1,0 5,0 1,5 3,5 0,0 11,0
5 14348 ZŠ KE Jenisejská 0,0 1,5 1,0 0,0 2,5
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 14272 G Nové Mesto n. V. Športová 5,0 5,0 2,5 4,5 5,0 4,7 5,0 0,0 24,7
2 14512 GĽŠ TN 1. mája 5,0 5,0 2,5 4,5 5,0 3,2 5,0 0,0 24,5
3 13729 GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 0,0 24,0
4 14434 GĽŠ TN 1. mája 5,0 5,0 4,5 4,0 3,0 4,7 0,0 23,2
5 14544 GĽŠ TN 1. mája 5,0 5,0 4,5 4,5 3,0 0,0 22,0
6 14479 G Nové Mesto n. V. Športová 5,0 5,0 2,5 4,0 2,0 0,0 18,5
7 13258 SŠ BA Novohradská 5,0 4,0 3,5 5,0 0,0 17,5
8 14428 GĽŠ TN 1. mája 4,5 4,5 4,5 3,0 0,5 0,0 17,0
14510 G P.Coubertina Piešťany 5,0 2,0 5,0 5,0 0,0 17,0
10 14685 G KE Charkovská 4,5 5,0 4,7 0,0 14,2
11 14019 G sv.Uršule BA Nedbalova 5,0 4,5 3,0 0,0 12,5
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 14311 G Brezno Štúrova 5,0 4,5 5,0 5,0 4,6 3,5 0,0 24,1
2 12784 SŠ BA Novohradská 5,0 5,0 4,5 5,0 3,5 0,0 23,0
3 13984 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 4,5 4,5 5,0 3,5 0,0 22,5
4 13355 Piar. G TN Palackého 4,5 5,0 5,0 3,5 2,8 0,0 20,8
5 13966 G F.G.Lorcu BA Hronská 2,5 4,0 5,0 5,0 3,5 0,0 20,0
6 13993 GMA BA Jesenského 4,0 2,5 4,0 5,0 3,6 0,0 19,1
7 13913 G F.G.Lorcu BA Hronská 4,0 3,5 5,0 2,5 3,5 0,0 18,5
13054 ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 3,5 5,0 0,0 18,5
9 13352 G BA Vazovova 4,5 5,0 4,5 5,0 3,5 0,0 18,0
13927 GĽŠ TN 1. mája 5,0 4,5 4,5 4,0 0,0 18,0
11 14302 G KE Charkovská 4,0 2,0 4,5 2,0 1,0 3,0 0,0 12,5
12 13522 SG CENADA BA 5,0 3,5 3,0 0,0 11,5
13 14385 G ZA Varšavská 2,5 3,5 5,0 0,0 11,0
14 13692 G PP Kukučínova 1,0 1,0 2,5 2,0 1,0 4,0 0,0 10,5
15 14380 G sv.Uršule BA Nedbalova 5,0 0,0 1,5 0,0 3,0 2,0 0,0 6,5
16 13828 GAV Levice Mierová 1,5 3,1 0,0 4,6
17 14675 G Nové Mesto n. V. Športová 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 14096 SG KE Dneperská 5,0 5,0 5,0 3,9 5,0 0,0 23,9
2 13796 ŠpMNDaG BA Skalická 4,5 4,0 5,0 4,7 5,0 0,0 23,2
3 13847 G sv.Uršule BA Nedbalova 4,5 4,5 3,5 4,7 5,0 0,0 22,2
13905 SŠ BA Čachtická - de La Salle 2,5 5,0 5,0 4,7 5,0 0,0 22,2
5 14088 SG KE Dneperská 4,5 4,5 4,0 3,9 4,5 0,0 21,4
6 13277 Evanj. G KE Škultétyho 4,5 4,0 5,0 3,8 3,5 0,0 20,8
7 14489 G Hnúšťa Hlavná 2,5 4,0 5,0 3,8 5,0 0,0 20,3
8 13781 ŠpMNDaG BA Skalická 4,5 1,0 5,0 4,6 3,5 0,0 18,6
9 13014 ŠpMNDaG BA Skalická 2,5 3,5 5,0 4,5 3,0 0,0 18,5
10 14684 GAMČA BA Grösslingová 4,5 4,5 5,0 1,7 2,0 0,0 17,7
11 14081 G sv.Uršule BA Nedbalova 2,5 4,5 5,0 2,1 3,5 0,0 17,6
12 14465 G LM M. M. Hodžu 2,5 2,7 3,5 3,0 5,0 0,0 16,7
13 14478 G Hnúšťa Hlavná 2,5 4,5 2,0 2,5 5,0 0,0 16,5
14 12899 Piar. G TN Palackého 4,5 4,0 2,4 5,0 0,0 15,9
15 14682 GAMČA BA Grösslingová 5,0 4,5 5,0 0,0 14,5
16 14554 G Hnúšťa Hlavná 2,5 0,5 3,0 1,7 5,0 0,0 12,7
17 13738 G BA Hubeného 4,0 3,5 5,0 0,0 12,5
13740 G BA Hubeného 3,5 4,5 4,5 0,0 12,5
19 14330 G Hnúšťa Hlavná 2,5 3,5 3,5 0,5 0,0 10,0
20 14581 G Hnúšťa Hlavná 2,5 2,0 1,0 0,5 3,0 0,0 9,0
21 14376 SŠ Turčianske Teplice 5,0 1,5 0,0 0,5 2,0 0,0 0,0 2,5
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz
SIAESFZaSI