Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 22. ročník, zimná časť - šk. rok 2019/2020

Konečná výsledková listina po 3. sérii zimnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Daniel Machala 7. X CZŠ Narnia PK Komenského 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 35,5 58,5
2 Samuel Stano 7. A ZŠ BA Svätej rodiny 5,0 5,0 5,0 40,5 55,5
3 Viliam Bachár 7. A CZŠ Narnia BA Beňadická 3,0 3,5 1,5 3,0 33,5 44,5
4 Marek Syč 5. A ZŠ BA Palisády 57 4,0 2,0 23,0 29,0
5 Levoslava Eunika Liberdová 6. A ZŠ PP Dostojevského 20,0 20,0
6 Hanka Pánisová 7. A ZŠ BA Mierová 18,5 18,5
7 Tamara Mečárová 7. P SŠ PP Letná 17,5 17,5
Tamara Pejková 7. M SŠ PP Letná 2,0 0,5 0,0 15,0 17,5
9 Karol Tomko 7. A ZŠ Lipany Komenského 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0
10 Kristína Petrášová 7. A ZŠ BB Ďumbierska 15,0 15,0
11 Martin Jucha 7. P SŠ PP Letná 1,5 9,5 11,0
12 Ema Rothová 6. A ZŠ PP Dostojevského 10,5 10,5
13 Samuel Kundrata 7. M SŠ PP Letná 10,0 10,0
14 Tomáš Nagy 7. E ZŠ Lipany Komenského 9,5 9,5
Matúš Čársky 7 ZŠ Pliešovce Školská 9,5 9,5
16 Mario Seman 7. A ZŠ Lipany Komenského 8,0 8,0
17 Júlia Zozuľáková 6. A ZŠ PP Dostojevského 6,5 6,5
18 Noémi Prokopová 6. A ZŠ Seňa 3,5 3,5
19 Tobias Steiniger 7. C ZŠ BB Ďumbierska 0,0 0,0
Alica Šimková 6. B ZŠ PP Dostojevského 0,0 0,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Ján Kubičko 8. Z SŠ PP Letná 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 42,5 65,5
2 Patrik Bukovský 8. B ZŠ s MŠ BA Za kasárňou 3,0 3,5 5,0 4,0 5,0 42,5 63,0
3 Ester Leila Langrová 8. Z SŠ PP Letná 5,0 3,5 4,0 2,0 41,0 55,5
4 Jozef Smolár 8. A ZŠ s MŠ Lokca 4,0 3,0 4,0 3,0 1,0 38,0 53,0
5 Júlia Berežňáková 8. B ZŠ Prešov Májové námestie 3,0 2,5 5,0 4,0 1,0 3,0 33,5 51,0
6 Patrik Prítrský 8 ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice 2,0 2,5 3,0 2,0 2,0 1,5 38,0 49,5
7 Tomáš Habáň 8. V SŠ PP Letná 3,0 4,0 5,0 2,5 4,0 29,0 47,5
8 Jakub Klopstock 8. A ZŠ Dubová 5,0 3,5 2,0 3,0 0,0 1,0 35,5 45,0
9 Soňa Vasiľová 8. Z SŠ PP Letná 5,0 5,0 34,5 44,5
10 Šimon Zemčák 8. B ZŠ s MŠ Kežmarok Petržalská 5,0 5,0 2,5 27,5 40,0
11 Tomáš Cuprák 8. A ZŠ Lipany Komenského 0,0 0,0 0,0 3,5 5,0 26,0 34,5
12 Sofia Čellárová 8. A ZŠ BB Ďumbierska 25,0 25,0
13 Zoja Tuptová 8. A ZŠ KE Jenisejská 2,5 1,0 3,0 0,0 16,3 22,8
14 Lucie Guštafíková 8. X CZŠ Narnia PK Komenského 2,5 1,5 2,0 0,0 16,0 22,0
15 Mária Mederlyová 8. D ZŠ Levice M.R.Štefánika 18,5 18,5
16 Peter Pariľák 8. A ZŠ Lipany Komenského 0,0 0,0 4,0 5,0 7,5 16,5
Jonathan Jančík 8. B ZŠ Pusté Úľany 16,5 16,5
18 Šimon Breznoščák 8. A ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 10,5 10,5
19 Sandra Gerová 8. A ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 6,5 6,5
20 Patrícia Medvecová 8. A ZŠ KE Jenisejská 6,3 6,3
21 Martin Petráš 8. A ZŠ Prievidza Malonecpalská 5,0 5,0
Erik Šlosár 8. A ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 5,0 5,0
Michaela Zemková 8. A ZŠ Komárno Komenského 5,0 5,0
24 Oskar Hazlinger 8. B ZŠ BA Dudova 2,5 2,5
25 Kristína Gurňáková 8. A ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 2,0 2,0
26 Sebastian Malackanič 8. A ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 0,5 0,5
27 Karin Zubková 8. A ZŠ Vranov n. T. Sídlisko Lúčna 0,0 0,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Andrea Brudňáková 9. A ZŠ BA Lachova 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,0 72,0
2 Ivan Marianek 9. A ZŠ ZV Petra Jilemnického 4,5 4,0 5,0 5,0 3,0 48,0 69,5
3 Lukáš Fialka 9. A ZŠ Stará Turá 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 44,5 68,0
4 Emma Šimčíková 9. B ZŠ KE Družicová 4,5 5,0 3,0 5,0 3,0 47,0 67,5
5 Miroslav Pajger 9. D ZŠ Bytča Ul. Mieru 4,5 5,0 3,0 3,0 3,0 42,5 61,0
6 Marko Vríčan 9. C ZŠ Rajec Lipová 4,0 5,0 4,0 2,0 3,5 37,0 55,5
7 Stanislav Barčák 9 ZŠ E.A.Cernana, Vysoká n/Kys. 4,5 5,0 5,0 3,0 3,0 33,0 53,5
8 Thu Trang Nguyen Thi 9. A ZŠ BA Mierová 3,0 1,5 1,0 2,0 3,0 30,5 41,0
9 Alena Medžová 9. B ZŠ BA Mierová 36,5 36,5
10 Jana Farnbauerová 9. B ZŠ BA Tupolevova 3,0 3,0 2,0 3,0 23,5 34,5
11 Ema Bajtošová 9. S SŠ PP Letná 1,5 1,0 2,5 22,5 27,5
12 Marko Chudík 9. S SŠ PP Letná 3,5 2,5 0,0 16,5 22,5
13 Krištof Bajus 9. A ZŠ Lipany Komenského 0,0 0,0 4,5 5,0 12,8 22,3
14 Laura Veštúrová 9. D ZŠ PP Dostojevského 5,0 3,0 3,5 1,5 16,5 21,5
15 Lukáš Úradník 9. C ZŠ Rajec Lipová 2,5 18,5 21,0
16 Jakub Peťka 9. A ZŠ Levice Saratovská 3,0 2,5 1,0 7,0 13,5
17 Natália Bendíková 9. D ZŠ PP Dostojevského 1,0 1,5 1,0 9,0 12,5
18 Adam Gula 9 ZŠ s MŠ Hrušov 5,0 1,5 0,5 4,0 0,0 6,5 11,0
19 Michal Novický 9. A ZŠ Lipany Komenského 10,5 10,5
Patrícia Novotná 9. B ZŠ KE Jenisejská 10,5 10,5
21 Aleš Seman 9. A ZŠ Lipany Komenského 10,3 10,3
22 Rastislav Andraščík 9. A ZŠ Lipany Komenského 0,0 9,3 9,3
23 Vladislav Mitický 9. S SŠ PP Letná 9,0 9,0
24 Leila Kubovová 9. D ZŠ PP Dostojevského 0,0 0,0 2,0 6,5 8,5
25 Filip Bolda 9 ZŠ s MŠ ZA Brodno 6,5 6,5
26 Barbora Mazureková 9. D ZŠ PP Dostojevského 1,0 1,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Šárka Macáková Sekunda SZŠ CENADA BA 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 3,0 44,5 68,5
2 Igor Vargovič Sekunda GĽŠ TN 1. mája 5,0 5,0 5,0 4,5 3,0 45,0 67,5
3 Daniel Jediný Sekunda A SŠ BA Novohradská 5,0 3,5 5,0 5,0 4,0 39,5 62,0
4 Viliam Gottweis Sekunda A GAMČA BA Grösslingová 5,0 3,0 2,5 5,0 5,0 40,0 60,5
5 Marcel Farbula Sekunda A G TT Hviezdoslavova 5,0 3,0 3,0 2,5 27,5 41,0
6 Patrik Kajaba Sekunda GAMČA BA Grösslingová 34,0 34,0
7 Linda Polakovičová Príma SŠ BA Čachtická - de La Salle 0,0 1,5 0,0 5,0 0,5 21,5 28,5
Alexander Požár Sekunda SŠ BA Novohradská 28,5 28,5
9 Aneta Lukáčová Sekunda G Hnúšťa Hlavná 21,0 21,0
10 Andrea Hrotko Sekunda GĽŠ TN 1. mája 19,0 19,0
11 Ján Vrbiar Sekunda G Hnúšťa Hlavná 16,5 16,5
12 Miriam Lásková Sekunda A G Hnúšťa Hlavná 12,5 12,5
Miroslav Simig Sekunda C ŠpMNDaG BA Skalická 12,5 12,5
14 Patrícia Muránska Sekunda A G Hnúšťa Hlavná 11,0 11,0
15 Teo Gertler Príma A GAMČA BA Grösslingová 10,0 10,0
16 Rebeka Vranská Sekunda A G Hnúšťa Hlavná 5,5 5,5
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Ondrej Králik Tercia A G KE Alejová 4,5 2,5 5,0 4,5 2,5 42,5 61,5
2 Bruno Boczek Tercia B G KE Alejová 2,0 2,5 5,0 5,0 5,0 3,0 39,0 59,5
3 Lukáš Anderle Tercia GĽŠ TN 1. mája 5,0 4,5 2,0 3,5 2,0 42,0 59,0
4 Terézia Dadajová Tercia A G F.G.Lorcu BA Hronská 1,5 2,5 5,0 3,5 2,0 39,0 53,5
5 Ľubica Pješčáková Tercia G KE Charkovská 5,0 2,0 5,0 3,0 37,5 52,5
6 Daniela Trnavská Tercia A G Hnúšťa Hlavná 3,0 0,5 4,0 4,5 3,0 20,5 35,5
7 Lea Völgyiová Tercia A G Hnúšťa Hlavná 29,5 29,5
8 Ema Schwartzova Tercia G KE Charkovská 0,5 2,0 1,5 5,0 1,0 1,5 16,0 27,0
9 Daniel Dokupil Tercia A Evanj. lýc. BA Vranovská 4,5 1,5 3,0 3,0 4,0 16,0
10 Martin Duska Tercia A G sv.Uršule BA Nedbalova 12,0 12,0
11 Abigail Beblavá Tercia A G KE Alejová 10,0 10,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Gréta Bachorcová Kvarta GĽŠ TN 1. mája 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 48,0 71,0
2 Rebecca Sofia Švehlová Kvarta G Nové Mesto n. V. Športová 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 44,5 68,5
3 Jozef Bachniček Kvarta C ŠpMNDaG BA Skalická 3,5 4,5 5,0 5,0 3,0 42,5 63,5
4 Dávid Kepič Kvarta A G KE Alejová 3,5 5,0 5,0 5,0 3,0 41,5 63,0
5 Tiara Krajčiová Kvarta GĽŠ TN 1. mája 4,0 5,0 3,0 2,5 3,0 40,0 57,5
6 Erik Nagy Kvarta GAMČA BA Grösslingová 2,0 3,0 4,0 3,0 3,0 40,0 55,0
7 Barbora Baltovičová Kvarta G KE Alejová 3,5 4,0 5,0 0,0 37,0 49,5
8 Natália Kazimierová Kvarta A G Námestovo Mieru 3,5 1,5 2,5 1,0 3,0 37,0 48,5
9 Natália Banasová Kvarta G P.Coubertina Piešťany 3,0 5,0 2,0 2,0 3,0 32,0 47,0
10 Bianka Gurská Kvarta B G KE Alejová 5,0 3,5 3,0 3,0 30,0 44,5
11 Simona Šimočková Kvarta GĽŠ TN 1. mája 3,0 5,0 3,0 3,0 27,7 41,7
12 Laura Skalošová Kvarta A ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 5,0 2,5 5,0 24,5 41,0
13 Lea Romana Bálintová Kvarta A G Hnúšťa Hlavná 1,5 4,5 1,5 1,0 32,0 40,5
14 Emma Vachová Kvarta A G Hnúšťa Hlavná 3,0 5,0 4,0 1,0 2,5 23,5 39,0
15 Nina Griačová Kvarta GAB Senec Lichnerova 3,0 5,0 3,0 3,0 23,0 37,0
16 Laura Gerényiová SŠ PP Letná 0,0 15,5 15,5
17 Peter Kučár Kvarta GAB Senec Lichnerova 11,5 11,5
18 Viktor Blaščák Kvarta GAB Senec Lichnerova 11,0 11,0
19 Pavol Dávid Kvarta G Nitra Párovská 7,0 7,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz
SIAESFZaSI