Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 22. ročník, letná časť - šk. rok 2019/2020

Priebežná výsledková listina po 2. sérii letnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Daniel Machala 7. X CZŠ Narnia PK Komenského 5,0 5,0 2,0 1,5 5,0 18,0 36,5
2 Viliam Bachár 7. A CZŠ Narnia BA Beňadická 5,0 5,0 5,0 1,5 18,5 35,0
3 Karol Tomko 7. A ZŠ Lipany Komenského 5,0 5,0 0,0 4,0 19,5 33,5
4 Hanka Pánisová 7. A ZŠ BA Mierová 5,0 4,0 2,0 6,5 17,5
5 Ján Dokupil 5. A ZŠ BA Palisády 57 5,0 5,0 5,0 15,0
6 Matúš Čársky 7 ZŠ Pliešovce Školská 5,0 2,0 7,5 14,5
7 Ján Vríčan 7 ZŠ Rajec Lipová 5,0 5,0 10,0
8 Tamara Pejková 7. M SŠ PP Letná 6,5 6,5
9 Martin Jucha 7. P SŠ PP Letná 2,0 3,0 5,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Mária Mederlyová 8. D ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 4,0 5,0 5,0 4,5 24,5 48,0
2 Ján Kubičko 8.Z SŠ PP Letná 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 20,5 43,5
3 Patrik Bukovský 8. B ZŠ s MŠ BA Za kasárňou 4,0 2,5 5,0 2,3 4,5 20,5 38,8
4 Soňa Vasiľová 8. Z SŠ PP Letná 4,0 3,5 5,0 5,0 5,0 14,0 36,5
5 Jozef Smolár 8. A ZŠ s MŠ Lokca 5,0 2,0 2,5 1,0 0,0 21,0 31,5
6 Ester Leila Langrová 8. Z SŠ PP Letná 5,0 3,0 2,5 19,0 29,5
7 Júlia Berežňáková 8. B ZŠ Prešov Májové námestie 5,0 5,0 3,5 5,0 1,0 13,5 28,0
8 Šimon Borovský 8. ZŠ s MŠ BA Cádrova 5,0 3,0 1,5 4,0 2,5 11,0 27,0
9 Zoja Tuptová 8. A ZŠ KE Jenisejská 0,0 1,0 0,5 4,0 2,5 13,0 21,0
10 Tomáš Habáň 8. V SŠ PP Letná 2,0 2,0 4,0 12,5 20,5
11 Jakub Klopstock 8. A ZŠ Dubová 5,0 1,0 1,0 12,5 19,5
12 Patrik Prítrský 8 ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice 17,5 17,5
13 Lucie Guštafíková 8. X CZŠ Narnia PK Komenského 16,0 16,0
14 Šimon Zemčák 8. B ZŠ s MŠ Kežmarok Petržalská 5,0 4,0 1,5 0,0 10,5
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Emma Šimčíková 9. B ZŠ KE Družicová 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 25,0 48,5
2 Júlia Mnichová 9. ZŠ Slovinky 4,0 3,5 5,0 5,0 5,0 24,5 47,0
3 Miroslav Pajger 9. D ZŠ Bytča Ul. Mieru 4,5 5,0 5,0 5,0 2,0 25,0 46,5
4 Stanislav Barčák 9 ZŠ E.A.Cernana, Vysoká n/Kys. 4,0 2,0 5,0 2,5 4,0 25,0 42,5
5 Andrea Brudňáková 9. A ZŠ BA Lachova 3,5 5,0 5,0 25,0 38,5
6 Marko Vríčan 9. C ZŠ Rajec Lipová 2,0 3,0 5,0 3,5 5,0 19,5 38,0
7 Zuzana Žiaková 9. B ZŠ BB Golianova 2,0 3,0 5,0 1,5 4,0 19,0 34,5
8 Jana Farnbauerová 9. B ZŠ BA Tupolevova 2,0 5,0 5,0 4,5 5,0 12,0 33,5
9 Alžbeta Klimentová 9. A ZŠ KE L. Novomeského 3,5 5,0 5,0 15,0 28,5
10 Daniela Adamová 9. C ZŠ s MŠ TT Vančurova 3,5 5,0 5,0 14,5 28,0
11 Dávid Drobný 9. B SŠ BA Karloveská 2,0 3,5 5,0 14,5 25,0
12 Ema Bajtošová 9. S SŠ PP Letná 2,0 3,0 1,0 12,0 18,0
13 Lukáš Úradník 9. C ZŠ Rajec Lipová 3,0 1,5 12,0 16,5
14 Matúš Jonaštík 9. G SZŠ BA Bajkalská 3,0 3,0 7,0 13,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Igor Vargovič Sekunda GĽŠ TN 1. mája 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,0 48,0
2 Viliam Gottweis Sekunda A GAMČA BA Grösslingová 5,0 5,0 3,5 3,0 20,0 36,5
3 Patrik Kajaba Sekunda GAMČA BA Grösslingová 23,0 23,0
4 Marcel Farbula Sekunda A G TT Hviezdoslavova 15,0 15,0
5 Linda Polakovičová Príma SŠ BA Čachtická - de La Salle 0,0 2,0 1,0 0,0 10,0 13,0
6 Lea Gašparová Sekunda GAB Senec Lichnerova 10,0 10,0
7 Peter Fabian Sekunda O G KE Charkovská 2,5 2,5
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Lukáš Anderle Tercia GĽŠ TN 1. mája 5,0 3,5 5,0 2,5 5,0 23,5 44,5
2 Ondrej Králik Tercia A G KE Alejová 5,0 3,5 5,0 5,0 1,0 23,0 42,5
3 Terézia Dadajová Tercia A G F.G.Lorcu BA Hronská 5,0 3,0 2,0 4,0 2,0 19,5 35,5
4 Daniela Trnavská Tercia A G Hnúšťa Hlavná 5,0 2,5 1,0 2,5 2,5 21,5 35,0
5 Daniel Dokupil Tercia A Evanj. lýc. BA Vranovská 5,0 1,0 4,5 19,0 29,5
6 Lea Völgyiová Tercia A G Hnúšťa Hlavná 19,5 19,5
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Gréta Bachorcová Kvarta GĽŠ TN 1. mája 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 25,0 48,5
2 Rebecca Sofia Švehlová Kvarta G Nové Mesto n. V. Športová 5,0 3,5 5,0 4,2 5,0 25,0 47,7
3 Jozef Bachniček Kvarta C ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 24,0 46,5
4 Natália Banasová Kvarta G P.Coubertina Piešťany 5,0 5,0 4,2 5,0 22,5 41,7
5 Laura Skalošová Kvarta A ŠpMNDaG BA Skalická 4,0 5,0 5,0 5,0 19,0 38,0
6 Natália Kazimierová Kvarta A G Námestovo Mieru 3,0 1,5 5,0 0,5 2,0 24,0 36,0
7 Tiara Krajčiová Kvarta GĽŠ TN 1. mája 2,0 3,0 4,0 2,5 1,5 20,0 33,0
8 Erik Nagy Kvarta GAMČA BA Grösslingová 2,0 1,5 0,0 3,5 5,0 19,5 31,5
Nina Griačová Kvarta GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 2,5 19,0 31,5
10 Lea Romana Bálintová Kvarta A G Hnúšťa Hlavná 2,0 3,0 5,0 1,0 18,0 29,0
11 Simona Šimočková Kvarta GĽŠ TN 1. mája 3,0 3,5 5,0 13,5 25,0
12 Dávid Kepič Kvarta A G KE Alejová 22,5 22,5
13 Emma Vachová Kvarta A G Hnúšťa Hlavná 1,5 5,0 12,5 19,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz
SIAESFZaSI