Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Pikofyz - 22. ročník, letná časť - šk. rok 2019/2020

Konečná výsledková listina po 3. sérii letnej časti

Kategória: 7 8 9 Sekunda Tercia Kvarta

Kategória 7

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Daniel Machala 7. X CZŠ Narnia PK Komenského 5,0 4,0 5,0 0,0 36,5 50,5
2 Viliam Bachár 7. A CZŠ Narnia BA Beňadická 2,0 4,5 2,0 35,0 43,5
3 Karol Tomko 7. A ZŠ Lipany Komenského 33,5 33,5
4 Hanka Pánisová 7. A ZŠ BA Mierová 0,0 2,5 1,0 3,5 0,5 17,5 25,0
5 Ján Dokupil 5. A ZŠ BA Palisády 57 1,0 5,0 15,0 21,0
6 Ján Vríčan 7. ZŠ Rajec Lipová 4,5 10,0 14,5
Matúš Čársky 7 ZŠ Pliešovce Školská 14,5 14,5
8 Martin Jucha 7. P SŠ PP Letná 2,0 5,0 7,0
9 Tamara Pejková 7. M SŠ PP Letná 6,5 6,5
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória 8

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Mária Mederlyová 8. D ZŠ Levice M.R.Štefánika 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 48,0 72,5
2 Ján Kubičko 8. Z SŠ PP Letná 3,0 5,0 4,0 0,0 5,0 43,5 60,5
3 Patrik Bukovský 8. B ZŠ s MŠ BA Za kasárňou 5,0 3,0 2,5 2,0 5,0 38,8 56,3
4 Soňa Vasiľová 8. Z SŠ PP Letná 3,5 0,5 5,0 36,5 45,5
5 Jozef Smolár 8. A ZŠ s MŠ Lokca 5,0 3,0 2,0 3,0 31,5 44,5
6 Šimon Borovský 8. ZŠ s MŠ BA Cádrova 1,5 4,0 1,5 5,0 5,0 27,0 44,0
Júlia Berežňáková 8. B ZŠ Prešov Májové námestie 5,0 5,0 1,0 5,0 28,0 44,0
8 Patrik Prítrský 8 ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 17,5 41,5
9 Ester Leila Langrová 8. Z SŠ PP Letná 5,0 4,0 1,0 29,5 39,5
10 Jakub Klopstock 8. A ZŠ Dubová 5,0 3,5 2,0 19,5 30,0
11 Lucie Guštafíková 8. X CZŠ Narnia PK Komenského 4,0 4,5 5,0 16,0 29,5
12 Zoja Tuptová 8. A ZŠ KE Jenisejská 0,5 2,0 21,0 23,5
13 Tomáš Habáň 8. V SŠ PP Letná 20,5 20,5
14 Šimon Zemčák 8. B ZŠ s MŠ Kežmarok Petržalská 10,5 10,5
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória 9

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Emma Šimčíková 9. B ZŠ KE Družicová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,5 73,5
2 Júlia Mnichová 9. ZŠ Slovinky 5,0 5,0 4,5 0,0 5,0 47,0 66,5
3 Miroslav Pajger 9. D ZŠ Bytča Ul. Mieru 5,0 4,5 1,5 0,5 5,0 46,5 63,0
4 Stanislav Barčák 9 ZŠ E.A.Cernana, Vysoká n/Kys. 5,0 5,0 2,5 2,0 5,0 42,5 62,0
5 Zuzana Žiaková 9. B ZŠ BB Golianova 5,0 5,0 4,5 2,0 5,0 34,5 56,0
6 Andrea Brudňáková 9. A ZŠ BA Lachova 5,0 5,0 0,0 5,0 38,5 53,5
7 Marko Vríčan 9. C ZŠ Rajec Lipová 2,0 3,5 4,3 0,0 1,0 38,0 48,8
8 Jana Farnbauerová 9. B ZŠ BA Tupolevova 5,0 3,5 33,5 42,0
9 Alžbeta Klimentová 9. A ZŠ KE L. Novomeského 5,0 5,0 28,5 38,5
10 Daniela Adamová 9. C ZŠ s MŠ TT Vančurova 5,0 5,0 28,0 38,0
11 Ema Bajtošová 9. S SŠ PP Letná 5,0 3,0 18,0 26,0
12 Dávid Drobný 9. B SŠ BA Karloveská 25,0 25,0
13 Lukáš Úradník 9. C ZŠ Rajec Lipová 4,0 16,5 20,5
14 Matúš Jonaštík 9. G SZŠ BA Bajkalská 13,0 13,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Sekunda

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Igor Vargovič Sekunda GĽŠ TN 1. mája 5,0 5,0 5,0 4,0 48,0 67,0
2 Viliam Gottweis Sekunda A GAMČA BA Grösslingová 5,0 1,0 3,0 0,5 36,5 46,0
3 Patrik Kajaba Sekunda GAMČA BA Grösslingová 23,0 23,0
4 Linda Polakovičová Príma SŠ BA Čachtická - de La Salle 0,0 1,5 0,0 1,0 2,0 0,5 13,0 18,0
5 Marcel Farbula Sekunda A G TT Hviezdoslavova 15,0 15,0
6 Lea Gašparová Sekunda GAB Senec Lichnerova 1,5 10,0 11,5
7 Peter Fabian Sekunda O G KE Charkovská 2,5 2,5
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Tercia

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Lukáš Anderle Tercia GĽŠ TN 1. mája 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 44,5 68,5
2 Ondrej Králik Tercia A G KE Alejová 4,0 4,0 1,5 2,0 4,5 42,5 58,5
3 Terézia Dadajová Tercia A G F.G.Lorcu BA Hronská 3,0 4,0 3,0 4,5 2,0 35,5 52,0
4 Daniela Trnavská Tercia A G Hnúšťa Hlavná 3,5 4,0 0,5 5,0 35,0 48,0
5 Daniel Dokupil Tercia A Evanj. lýc. BA Vranovská 1,5 4,5 29,5 35,5
6 Lea Völgyiová Tercia A G Hnúšťa Hlavná 19,5 19,5
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz

Kategória Kvarta

MenoTriedaŠkola 1 2 3 4 5 6 7 D
1 Rebecca Sofia Švehlová Kvarta G Nové Mesto n. V. Športová 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 47,7 71,7
2 Gréta Bachorcová Kvarta GĽŠ TN 1. mája 5,0 3,0 4,3 5,0 5,0 48,5 70,8
3 Jozef Bachniček Kvarta C ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 46,5 69,5
4 Natália Banasová Kvarta G P.Coubertina Piešťany 4,0 1,5 3,0 1,5 41,7 51,7
5 Natália Kazimierová Kvarta A G Námestovo Mieru 5,0 2,5 2,0 5,0 36,0 50,5
6 Laura Skalošová Kvarta A ŠpMNDaG BA Skalická 5,0 5,0 38,0 48,0
7 Dávid Kepič Kvarta A G KE Alejová 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 22,5 47,5
8 Nina Griačová Kvarta GAB Senec Lichnerova 5,0 5,0 31,5 41,5
9 Tiara Krajčiová Kvarta GĽŠ TN 1. mája 5,0 2,0 33,0 40,0
10 Simona Šimočková Kvarta GĽŠ TN 1. mája 5,0 4,0 2,0 25,0 36,0
11 Lea Romana Bálintová Kvarta A G Hnúšťa Hlavná 4,0 1,5 0,0 29,0 34,5
12 Erik Nagy Kvarta GAMČA BA Grösslingová 31,5 31,5
13 Emma Vachová Kvarta A G Hnúšťa Hlavná 19,0 19,0
započítava sa 5 najlepšie vyriešených príkladov (podčiarknuté), D-body doteraz
SIAESFZaSI