Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Zimné sústredenie PIKOFYZu

Začiatok sústredenia: 8. 2. 2020
Koniec sústredenia: 13. 2. 2020
 

Prihlasovanie:

Do 27. 1. 2020 musí Tvoj rodič (alebo zákonný zástupca) vyplniť prihlášku a uhradiť účastnícky poplatok.
Do 3. 2. 2020 Ti e-mailom príde potvrdenie účasti s podrobnými pokynmi k sústredeniu.
 

Dôležité kontakty:

V prípade otázok alebo nejasností nás, prosím, kontaktujte na:
tel.: 0911 980 199 (Tomáš Švihorík – hlavný vedúci), e-mail: pikofyz@p-mat.sk.
  • Účastnícky poplatok je 89 €, riešitelia na 1.–3. mieste v kategórii platia 62 €.
  • Účastnícky poplatok pokrýva iba časť nákladov na sústredenie. Celkové náklady na jedného účastníka sú približne 135 €. Rozdiel hradí P-mat, n. o. z darov a 2 % dane.
  • Poplatok zahŕňa ubytovanie, stravu 5× denne, pitný režim, odborný aj zábavný program a objednaný autobus z/do Liptovského Mikuláša.
  • Ak je poplatok pre Vás z akýchkoľvek dôvodov privysoký, môžete požiadať o príspevok z Fondu na podporu riešiteľovbližšie informácie. Taktiež viaceré školy podporujú svojich žiakov príspevkom na sústredenie. Skúste sa o tejto možnosti informovať vo Vašej škole.
  • Účastnícky poplatok treba uhradiť do 27. 1. 2020 (termín prihlasovania) prevodným príkazom na účet P-MAT, n. o. v Tatra banke č. SK1411000000002629176328. Pri platbe použite variabilný symbol, ktorý sa zobrazí hneď po odoslaní elektronickej prihlášky a tiež Vám príde e-mailom.
  • Je možné zúčastniť sa len celého sústredenia.

Doprava:

Z/do Bratislavy a Košíc budeme organizovať spoločnú dopravu s dospelým vedúcim. Lístky na vlak si každý účastník zabezpečuje sám. Z/do Liptovského Mikuláša cestujeme spoločne, objednaným autobusom (zahrnutý v cene). V prípade individuálnej dopravy si, prosím, naplánujte príchod medzi 14:00 a 14:30 a odchod medzi 13:15 a 13:45.
 
Cesta TAM  –  sobota 8. 2. 2020
10:13 Bratislava --> 13:17 Liptovský Mikuláš   (R 605 Dargov)
12:07 Košice --> 14:11 Liptovský Mikuláš   (R 608 Žilinská un.)
14:15 Liptovský Mikuláš --> 15:00 ŠvP Huty   (objednaný autobus)
 
Cesta SPÄŤ  –  štvrtok 13. 2. 2020
14:30 ŠvP Huty --> 15:15 Liptovský Mikuláš   (objednaný autobus)
15:49 Liptovský Mikuláš --> 17:53 Košice   (R 607 ANDREA SH.)
16:13 Liptovský Mikuláš --> 19:47 Bratislava    (R 610 Považan)

 

Pozvaní boli najúspešnejší riešitelia, konkrétne:
 
Kategória 7  po 5. miesto vrátane
Kategória 8  po 14. miesto vrátane
Kategória 9  po 15. miesto vrátane
Kategória Sekunda  po 9. miesto vrátane
Kategória Tercia  po 8. miesto vrátane
Kategória Kvarta  po 15. miesto vrátane

 

SIAESFZaSI