Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Letné sústredenie PIKOMATu 7-9 a PIKOFYZu

 
 
Miesto: Škola v prírode Dobrá Voda, okres Trnava
Začiatok sústredenia: sobota, 15. 8. 2020 o 14:15
Koniec sústredenia: nedeľa, 23. 8. 2020 o 13:00
 

Prihlasovanie:

Do 20. 7. 2020 musí Tvoj rodič (alebo zákonný zástupca) vyplniť prihlášku a uhradiť účastnícky poplatok.
Do 27. 7. 2020 Ti e-mailom príde potvrdenie účasti s podrobnými pokynmi k sústredeniu.
 

Dôležité kontakty:

V prípade otázok alebo nejasností nás, prosím, kontaktujte na:
tel.: 0903 608 617 (Michaela Zatrochová - hlavná vedúca), e-mail: pikofyz@p-mat.sk.
  • Záleží nám na tom, aby pre žiadneho riešiteľa nebol poplatok prekážkou v účasti na sústredení. Preto výšku poplatku nechávame do určitej miery na rozhodnutí rodičov. Viac informácii nájdete v liste priloženom k pozvánke alebo na stránke www.pikofyz.sk/rodicia.
  • Poplatok zahŕňa ubytovanie, stravu 5× denne, pitný režim, odborný aj zábavný program a objednaný autobus z Trnavy do Dobrej Vody a späť.
  • Ak je poplatok pre Vás z akýchkoľvek dôvodov privysoký, môžete požiadať o príspevok z Fondu na podporu riešiteľovbližšie informácie. Taktiež viaceré školy podporujú svojich žiakov príspevkom na sústredenie. Skúste sa o tejto možnosti informovať vo Vašej škole. 
  • Účastnícky poplatok treba uhradiť do 20. 7. 2020 (termín prihlasovania) prevodným príkazom na účet P‑MAT, n. o. v Tatra banke č. SK1411000000002629176328. Pri platbe použite variabilný symbol, ktorý sa zobrazí hneď po odoslaní elektronickej prihlášky a tiež Vám príde e-mailom.
  • V prípade „Pozvánky pre NÁHRADNÍKA" vyplňte elektronickú prihlášku v riadnom termíne, no s platbou účastníckeho poplatku počkajte na potvrdenie resp. zamietnutie účasti, ktoré Vám oznámime telefonicky hneď po uzatvorení prihlasovania.

Doprava:

 
Cesta TAM  –  sobota, 15. 8. 2020
13:30 Trnava --> 14:15 Dobrá Voda   (objednaný autobus)
 
Cesta SPÄŤ  –  nedeľa, 23. 8. 2020
13:30 Dobrá Voda --> 14:15 Trnava   (objednaný autobus)

 

Pozvaní boli najúspešnejší riešitelia, konkrétne:
 
Kategória 7  po 2. miesto (vrátane),  náhradníci po 4. miesto (vrátane)
Kategória 8  po 4. miesto (vrátane),  náhradníci po 11. miesto (vrátane)
Kategória 9  po 7. miesto (vrátane),  náhradníci po 11. miesto (vrátane)
Kategória Sekunda  po 2. miesto (vrátane)
Kategória Tercia  po 4. miesto (vrátane),  náhradníci po 5. miesto (vrátane)
Kategória Kvarta  po 4. miesto (vrátane),  náhradníci po 11. miesto (vrátane)

 

SIAESFZaSI